★ Free online encyclopedia. Did you know? page 180                                               

Ekniemi

Ekniemi on kylä Kemiönsaaren kunnassa. Kylä sijaitsee Kemiön luoteisosassa meren rannalla. Ekniemi sijaitsee korkeiden kallioiden rajaamassa mereen laskevassa laaksossa. Kylän läpi kulkeva Mjösundintie yhdistää Ekniemen Pungbölen ja Degerdalin ky ...

                                               

Elmdal

Elmdal on kylä Kemiönsaaren kunnassa Varsinais-Suomessa. Kylä sijaitsee kunnan itäosassa meren rannalla. Elmdal sijaitsee Elmdalsvikenin rannalla. Kylän naapurikylät ovat Koustar, Hova ja Sjölax. Varsinaisen kyläalueen lisäksi Elmdaliin kuuluu my ...

                                               

Engelsby

                                               

Flugböle

Flugböle on yhdestä tilasta muodostuva maarekisterikylä Kemiönsaaren kunnassa Varsinais-Suomessa. Kylä sijaitsee Kemiön itäosassa. Flugbölen yksittäistila sijaitsee Båtkullaberget-nimisen mäen eteläpuolella. Kylän alue rajautuu kolmen kallioaluee ...

                                               

Fröjdböle

Fröjdböle on kylä Kemiönsaaren kunnassa. Kylä sijaitsee Kemiön lounaisosassa. Fröjdböle sijaitsee Norrlångvikenin merenlahden etelärannalla. Lahteen laskeva Fröjdbölebäcken toimii kylän luonnollisena itärajana. Etelässä kylä rajoittuu Mattkärrin ...

                                               

Gammelby

Gammelby on kylä Kemiössä Kemiönsaaren kunnassa Varsinais-Suomessa. Kylä sijaitsee saaren itäosassa Viksvidjan ja Dalbyn kylien välissä Gammelbyvikenin pohjoisrannalla. Gammelbyn kyläalue ulottuu meren rannalta pohjoiseen Gammelbybergetille ja Pu ...

                                               

Gesterby (Kemiö)

Gesterby on kylä Kemiönsaaren kunnassa. Kylä sijaitsee Kemiön sisäosissa kunnan pohjoisosassa. Gesterbyn asutus on hajallaan pitkin kylän aluetta, eikä selvää kyläkeskusta ole. Kyläalue on pääasiassa peltoa, jota rikkovat metsäiset kalliosaarekke ...

                                               

Gundby

Gundby on kylä Kemiönsaaren kunnassa. Kylä sijaitsee Kemiön kirkonkylän pohjoispuolella. Gundbyn läpi kulkee Suomenkulmantie, jonka varrelle kylän asutus on pääosin sijoittunut. Etenkin kylän etelä- ja pohjoisosissa on selkeät asutuskeskittymät j ...

                                               

Helgeboda

Helgeboda on kylä Kemiönsaaren kunnassa. Kylä sijaitsee Kemiön luoteislaidalla meren rannalla. Helgebodan kyläkeskus sijoittuu purojen Helgebodabäcken ja Rudåbäcken väliin. Purojen ympäristö on tasaista peltomaata, joiden väliin jää kumpuileva ka ...

                                               

Hova (Kemiö)

Hova on maarekisterikylä Kemiönsaaren kunnassa entisen Kemiön kunnan alueella. Kylä sijaitsee kunnan itäosassa Elmdalintien varrella Lamkullan ja Elmdalin kylien välissä. Varhaisin maininta Hovasta on vuodelta 1423. 1560-luvulla kylän muodosti yk ...

                                               

Hulta

Hulta on kylä Kemiönsaaren kunnassa. Kylä sijaitsee Kemiön sisäosissa. Hulta sijaitsee korkeiden kallioden ympäröimässä laaksossa, jonka keskellä on laaja matala metsäinen mäki. Mäen etelärinteellä on Hultan kyläkeskus ja Turuntie kulkee sen vier ...

                                               

Högmo

Högmo on kylä Kemiönsaaren kunnassa. Kylä sijaitsee Kemiön etelälaidalla. Högmon naapurikylät ovat Rosendal, Kåddböle ja Björkboda. Entinen kunnanraja kulki Högmon länsi- ja eteläreunoja pitkin. Högmon kyläalueen eteläosassa on Högmon soraharju j ...

                                               

Kalkkila (Kemiö)

Kalkkila on kylä Kemiönsaaren kunnassa. Kylä sijaitsee kunnan pohjoisosassa Kemiön sisäosassa. Kalkkilan kyläalueen läpi kulkee Suomenkulmantie kyläkeskuksen sijaitessa pienessä laaksossa tien itäpuolella. Kyläaluetta leimaa sen joka laidalla koh ...

                                               

Kirkonkylä (Kemiö)

                                               

Koustar

Koustar on kylä Kemiönsaaren kunnassa. Kylä sijaitsee Kemiön saaren itälaidalla lähellä Strömman kanavaa. Koustar sijaitsee Rekujoen alajuoksulla, sen eteläpuolella. Koustarin kyläalue rajoittuu pohjoisessa Rekujokeen, idässä mereen, etelässä Elm ...

                                               

Kylppy

Kylppy on Kemiönsaaren kunnan pohjoisin kylä. Se sijaitsee aivan kunnanrajan tuntumassa. Kylppy on muodostunut Kylpyn maatilan ympärille Kylpynlahden rannalle. Suomenkulmantie kulkee kylän halki ja kylän harva asutus myötäilee tietä. Kylpyn naapu ...

                                               

Kårkulla (Kemiö)

Kårkulla on kylä Kemiönsaaren kunnassa. Kylä sijaitsee Kemiön kirkonkylän kaakkoispuolella. Kårkulla sijaitsee Lillån-joen eteläpuolen mäkialueella. Joen varsi on peltoa muun kyläalueen ollessa metsää. Kylän rakennuskanta on yhtenäinen ja kohtala ...

                                               

Lamkulla

Lamkulla on kylä Kemiönsaaren kunnassa Varsinais-Suomessa. Kylä sijaitsee Kemiön kunnanosan itäosassa. Lamkullan naapurikylät ovat Flugböle, Koustar, Hova ja Sjölax. Lamkullan kylämäkeä ympäröivät pellot. Kylän pohjoisrajana toimii itään Elmdalsv ...

                                               

Lappdal

Lappdal on kylä Kemiönsaaren kunnassa. Kylä sijaitsee Kemiön pohjoislaidalla meren rannalla. Lappdal on muodostunut Lappdalin yksinäistalon ympäristöön pieneen laaksoon meren rannalle. Lappdalin naapurikylät ovat Viksgård, Gesterby ja Albrektsböl ...

                                               

Lemnäs

Lemnäs on yksittäistilasta muodostuva maarekisterikylä Kemiönsaaren kunnassa. Lemnäs sijaitsee Kemiön kunnanosassa Norrlångvikenin merenlahden etelärannalla. Osa kylästä kuuluu Skinnarvikin suoja-alueeseen. Lemnäsin alue sijoittuu lähinnä meren j ...

                                               

Lillvik

                                               

Linnarnäs

Linnarnäs on maarekisterikylä Kemiönsaaren kunnassa Varsinais-Suomessa. Kylä sijaitsee Kemiön kunnanosan itäreunalla meren rannalla. Linnarnäs sijaitsee Näsudden-nimisellä niemellä Sjölaxin ja Pedersån välissä. Lisäksi kylään kuuluvat saaret Rågh ...

                                               

Mainiemi

Mainiemi on rekisterikylä Kemiönsaaren kunnassa. Kylä sijaitsee kunnan koillisosassa Halikonlahden rannalla. Mainiemi sijaitsee Halikonlahden Matildansalmen edustalla. Kylään kuuluu myös pieni alue Ornaistenlahden pohjukassa. Naapurikylät ovat Be ...

                                               

Makila

Makila on kylä Kemiönsaaren kunnassa. Kylä sijaitsee kunnan keskiosissa Kemiön kirkonkylän pohjoispuolella. Makila on rakennettu useiden pienten mäkien päälle kirkonkylältä Sauvoon vievän maantien länsipuolelle. Makilan kyläalue ulottuu Dalkarbyb ...

                                               

Mattböle

Mattböle on pieni kylä Kemiönsaaren kunnassa. Kylä sijaitsee Kemiön pohjoisosassa. Mattböle sijaitsee ruovikoksi kuivatun Mattböleträsketin pohjoispuolella kallioiden ympäröimässä laaksossa, jossa kylän harva asutus on hajallaan. Mattböleen on ti ...

                                               

Mattkärr

Mattkärr on kylä Kemiönsaaren kunnassa. Kylä sijaitsee kunnan sisäosissa Kemiön eteläosassa. Mattkärrin kyläalueen läpi kulkee harjuselänne, jota myötäilee Kemiön kirkonkylän ja Taalintehtaan yhdistävä tie. Mattkärrin kyläkeskus sijaitsee tien po ...

                                               

Mjösund

Mjösund on kylä Kemiönsaaren kunnassa Varsinais-Suomessa. Kylä sijaitsee kunnan luoteisrannalla Santasaaren eteläpuolella. Mjösundin rantaa hallitsee Keramian tiilitehdas. Kylän varsin yhtenäinen asutus on hieman sisempänä rannasta. Mjösundissa o ...

                                               

Måsa

Måsa on kylä Kemiönsaaren kunnassa. Kylä sijaitsee Kemiön pohjoisosassa meren rannalla. Måsa rajoittuu idässä Tavastronaan, etelässä Kuggböleen ja Rugnolaan, lännessä Lillvikiin ja pohjoisessa Halikonlahteen. Måsan kyläkeskus on pienellä mäellä p ...

                                               

Norrlångvik

Norrlångvik on kylä Kemiönsaaren kunnassa. Kylä sijaitsee Kemiön länsiosassa pitkän ja kapean Norrlångvikenin merenlahden pohjukassa. Norrlångvikin asutus sijaitsee mereen laskevan Långvikbäckenin laaksossa. Laakso on tasaista peltomaata muun kyl ...

                                               

Orrnäs

Orrnäs on rekisterikylä Kemiönsaaren kunnassa. Kylä sijaitsee Kemiön pohjoisosassa meren rannalla. Orrnäsin kyläalue on kahdessa osassa. Ydinalue muodostuu Orrnäsin tilan ympäristöstä Ornaistenlahden rannalla ja toinen alue on peltomaata Suomenku ...

                                               

Pappila (Kemiö)

                                               

Pederså

Pederså on kylä Kemiönsaaren kunnassa Varsinais-Suomessa. Kylä sijaitsee kunnan itälaidalla meren rannalla, vaikka varsinainen kylän keskus on hieman sisempänä maalla. Pederså on pinta-alantaan Kemiön suurin kylä. Pedersån asutus noudattelee mere ...

                                               

Pungböle

Pungböle on kylä Kemiönsaaren kunnassa. Kylä sijaitsee kunnan pohjoisosassa meren rannalla. Pungbölen naapurikylät ovat Mattböle idässä, Hulta etelässä ja Ekniemi lännessä. Pohjoisessa Pungböle rajoittuu Halikonlahden Halslahdenselkään, joka kape ...

                                               

Påvalsby

Påvalsby on kylä Kemiönsaaren kunnassa. Kylä sijaitsee kunnan keskiosissa nelisen kilometriä Kemiön kirkonkylästä lounaaseen. Påvalsby sijaitsee Dragsfjärdintien varrella. Kylän suhteellisen yhtenäinen rakennuskanta seurailee tien kulkua. Kylän m ...

                                               

Reku

Reku on kylä Kemiönsaaren kunnassa. Kylä sijaitsee Kemiön kirkonkylän itäpuolella Rekujoen varrella. Rekun kolmionmuotoinen kyläalue ulottuu Rekujoelta pohjoiseen Sjömansbergetille. Kylän asutus ja pellot sijoittuvat kyläaluetta halkovan Perniönt ...

                                               

Rudå

Rudå on pieni rekisterikylä Kemiönsaaren kunnassa. Se muodostuu Rudån maatilasta Kemiön luoteisosassa. Rudå sijaitsee Helgebodan ja Degerdalin välissä. Rudåbäcken virtaa kyläalueen länsirajalla ja Rudån maatila sijaitsee alueen läpi kulkevan Mjös ...

                                               

Rugnola

Rugnola on kylä Kemiönsaaren kunnassa. Kylä sijaitsee Kemiön pohjoisosassa Suomenkulmantien varrella. Rugnola sijaitsee Ornaistenlahden ja Kuupylyjärven välisellä maa-alueella. Valtaosa kylän alueesta kuuluu Rugnolan suurtilan maihin, minkä lisäk ...

                                               

Skarpböle

Skarpböle on maarekisterikylä Kemiönsaaren kunnassa. Kylä sijaitsee Kemiön kirkonkylän pohjoispuolella. Skarpböle muodostuu Skarpbölen maatilan maista. Kylän alue sijoittuu kirkonkylän pohjoispuolisten mäkien laaksoon, joka rajoittuu Dalkarbybäck ...

                                               

Skoböle

Skoböle on kylä Kemiönsaaren kunnassa. Kylä sijaitsee Kemiön sisäosissa Pitkäjärven itärannalla. Skobölen naapurikylät ovat Kalkkila ja Viksgård. Skobölen kyläalue on ollut suurempi, mutta osa siitä on liitetty Viksgårdiin. Nykyinen kyläalue on p ...

                                               

Skäggböle

Skäggböle on kylä Kemiönsaaren kunnassa. Kylä sijaitsee Kemiön pohjoisassa Suomenkulmantien varrella. Skäggbölen naapurikylät ovat Kuggböle, Orrnäs, Tavastrona ja Berga. Skäggböle on pääasiassa peltoa ja kylän harva asutus sijoittuu Suomenkulmant ...

                                               

Smedaböle

Smedaböle on kylä Kemiönsaaren kunnassa. Kylä sijaitsee Kemiön itälaidalla Strömman kanavan pohjoispuolella. Smedabölen naapurikylät ovat Rugnola ja Dalby. Kylän etelärajalla kohoaa Uppgårdsbergen ja pohjoisosassa Kaarlinginmäki. Kylän ydinosa si ...

                                               

Stenmo

Stenmo on kylä Kemiönsaaren kunnassa. Kylä sijaitsee kunnan sisäosissa Kemiön eteläosassa. Stenmon verrattain pieni kyläalue sijaitsee hieman syrjässä muista kylistä. Lähimmät naapurikylät ovat Bjensböle ja Kastkärr. Kylän läpi kulkee Vestlaxinti ...

                                               

Tavastrona

Tavastrona on kylä Kemiönsaaren kunnassa. Kylä sijaitsee Kemiön pohjoisosassa Halikonlahden rannalla. Kylän nimi vaikuttaisi viittaavan hämäläisiin. Nimen loppuosa -rona on mahdollisesti perua suomenkielisestä sanasta ruona, joka tarkoittaa ojaa ...

                                               

Tjuda

Tjuda on kylä Kemiönsaaren kunnassa. Kylä sijaitsee Kemiön keskiosissa. Tjuda sijoittuu pienille metsäisille mäkisaarekkeille Turuntien varrelle. Tjudan laaja kyläalue rajoittuu idässä Dalkarbybäcken-ojaan, ulottuu pohjoisessa Långhagabergetille, ...

                                               

Trotby

Trotby on kylä Kemiönsaaren kunnassa. Kylä sijaitsee Kemiön kirkonkylän pohjoispuolella. Trotby sijaitsee Angelniemelle vievän Suomenkulmantien varrella Gundbyn ja Kalkkilan välissä. Trotbyn kylärakenne on yhtenäinen ja kohtalaisen tiivis. Kyläal ...

                                               

Träskböle

Träskböle on kylä Kemiönsaaren kunnassa. Kylä sijaitsee Kemiön sisäosissa kunnan pohjoisosassa. Träskböle sijaitsee Mustajärven ja Pitkäjärven välissä. Kylän läpi kulkee maantie Gesterbyn kylästä Viksgårdiin. Träskbölen vähäinen asutus sijaitsee ...

                                               

Vestlax

Vestlax on kylä Kemiönsaaren kunnassa. Kylä sijaitsee Kemiön kaakkoiskulmassa meren rannalla. Vestlaxin kyläalue sijaitsee entisen Västanfjärdin vastaisella rajalla. Kyläalue on Kemiön suurimpia, mutta pääosin asumatonta kalliosta ja soista metsä ...

                                               

Lillvik

Vik on entinen kylä Kemiössä, Varsinais-Suomessa. Kylä sijaitsi Kemiön pohjoisosassa meren rannalla Lappdalin ja Måsan kylien välissä. Vik jaettiin 1600-luvulla kahdeksi uudeksi kyläksi: Viksgård ja Lillvik. Vikin alue rajoittuu kolmeen järveen. ...

                                               

Viksvidja

Viksvidja on kylä Kemiönsaaren kunnassa. Kylä sijaitsee Kemiön saaren itälaidalla Rekun ja Gammelbyn välissä. Viksvidja sijaitsee Rekujoen alajuoksulla, sen pohjoispuolella. Viksvidjan kyläalue ulottuu Rekujoelta pohjoiseen Nyängsbergenille asti. ...

                                               

Villkärr

Villkärr on kylä Kemiönsaaren kunnassa. Kylä sijaitsee kunnan keskiosissa Kemiössä. Villkärr sijaitsee korkeiden kallioiden rajaamassa peltolaaksossa. Laakso jatkuu koilliseen naapurikylään Hultaan. Villkärrin asutus sijaitsee kylänmäellä laakson ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →