★ Free online encyclopedia. Did you know? page 197                                               

Toppjoki

Toppjoki on manner-Halikon lounaisin kylä. Se sijaitsee aivan Sauvon rajan tuntumassa Halikonlahden rannalla ja sen naapurikyliä ovat Kanamäki, Tammenpää ja Kokkila. Suuresta alueestaan huolimatta Toppjoki on asukasluvultaan varsin pieni kylä, jo ...

                                               

Torkkila

Torkkila on kylä entisen Angelniemen kunnan alueella Etelä-Halikossa. Kylä sijaitsee Pöyläntien varrella edelleen vanhan kylämäen päällä. Torkkilaa ympäröivät Pöylä, Antola, Kanamäki ja Sauvon kunta. Torkkilan kyläalueen maasto koostuu metsäisist ...

                                               

Tuiskula (Angelniemi)

Tuiskula on kylä Salon kaupungissa Varsinais-Suomessa. Kylä sijaitsee Kemiön saarella entisen Angelniemen kunnan alueella. Tuiskula sijaitsee Meri-Seppälän ja Esselpään välissä. Pienessä kylässä on kantatilan lisäksi vain loma-asuntoja. Kemiön sa ...

                                               

Valttila

Valttila on kylä Salon kaupungissa Varsinais-Suomessa. Kylä sijaitsee Halikonlahden rannalla entisen Angelniemen kunnan alueella. Valttilan naapurikylät ovat Kokkila ja Karviainen, joiden välissä kylä on. Valttila on ollut asutettu jo varhaiskesk ...

                                               

Ahvio

Ahvio on kylä Kymijoen varrella Kouvolassa. Ahviosta on noin 30 km Kotkan ja Kouvolan keskustoihin. Vakituisia asukkaita Ahviossa on noin sata. Kylä on suosittua kesämökkialuetta.

                                               

Junkkari (kylä)

Junkkari on kylä Kouvolan kaupungissa Junkkarinjärven rannalla. Junkkarissa sijaitsee Natura 2000 -alueeksi määritelty Junkkarinvuori. Junkkarissa on myös Junkkarin ulkoilumaja, joka on Anjalan kaupunginosan latuverkoston keskipiste. Junkkarinvuo ...

                                               

Ratula (Orimattila)

Homeno-nimellä kutsutaan Ratulan kartanon ja Orimattilan Kuivannon välistä aluetta. Homeno-nimistä aluetta ei kuitenkaan ole alkujaan ollut. Ratulan toiselle postille piti antaa joku toinen nimi, koska Ratula oli jo käytössä Elimäellä. Ratulan va ...

                                               

Salmela (Artjärvi)

Salmela on nykyisin Orimattilaan kuuluvan Artjärven pitäjän kuntakeskuksena toimineen Artjärven kirkonkylä -nimisen tilastollisen taajaman läntinen osa. Salmelaan olivat keskittyneet palvelut, kuten kunnanvirastot, kirjasto, apteekki, terveyskesk ...

                                               

Dalen

Dalen eli Dahls on kylä Kemiönsaaren kunnan eteläosassa. Kylän alueella sijaitsee Taalintehtaan taajama. Dalen sijaitsee Dragsfjärdenin ja Stora Masugnsträsketin järvien välissä Kemiön saaren etelälaidalla. Myös muutamat Taalintehtaan edustan saa ...

                                               

Finhova

Finhova on kylä Kemiönsaaren kunnassa. Kylä sijaitsee Dragsfjärdin pohjoisosassa. Maarekisterissä Finhova oli jaettu kahtia Storfinhovan ja Lillfinhovan kyliin. Finhovan naapurikylät ovat Nordanå, Sunnanå ja Smedskulla. Finhova ulottuu Sunnanåjoe ...

                                               

Genböle

Genböle on kylä Kemiönsaaren kunnan Dragsfjärdissä. Kylä sijaitsee Kemiön kirkonkylän ja Taalintehtaan välisen seututien varrella Kullan ja Björkbodan välissä. Genbölen kyläasutus sijaitsee seututien pohjoispuolella. Kylässä on kauppa, vanhainkot ...

                                               

Hammarsboda

Hammarsboda on kylä Kemiönsaaren kunnan länsiosassa entisen Dragsfjärdin alueella. Kylä sijaitsee Överölmosin ja Purunpään välissä saaren länsirannalla. Hammarsboda sijaitsee Hammarsboda träskin pohjoispuolella. Kylän asutus keskittyy tuon alueen ...

                                               

Hertsböle

Hertsböle on kylä Kemiönsaaren kunnassa. Kylä sijaitsee Dragsfjärdin eteläosassa Taalintehtaan itäpuolella. Hertsbölen laaja kyläalue ulottuu Taalintehtaalta vanhalle Västanfjärdin vastaiselle rajalle. Kylä rajoittuu etelässä mereen ja pohjoisess ...

                                               

Kivarnäs

Kivarnäs on maarekisterikylä Kemiönsaaren kunnan Dragsfjärdissä. Sen alue sijaitsee Stormossenin ja Bofallsmossenin suoalueiden välissä Björkboda träskin eteläpuolella. Kivarnäs on syntynyt isojaon myötä 1700-luvun lopulla, jolloin lähikylien alu ...

                                               

Kråkvik

Kråkvik on kylä Kemiönsaaren kunnassa. Kylä sijaitsee Dragsfjärdenin itärannalla Dragsfjärdissä. Kråkvik on muodostunut Kråkvikin maatilan ympärille Taalintehtaantien varrelle. Kylä sijaitsee Labbnäsin ja Dalenin kylien välissä Kråkviksträsketin ...

                                               

Kulla (Dragsfjärd)

Kulla on kylä Dragsfjärdissä Kemiönsaaren kunnassa. Sen lähikyliä ovat Kärra, Labbnäs, Genböle ja Stusnäs. Kylät ohitse kulkee seututie 183. Kullaan on noin 2 kilometriä Dragsfjärdin kirkonkylästä ja 6.5 kilometriä Taalintehtaan keskustasta.

                                               

Labbnäs

Labbnäs on kylä Kemiönsaaren kunnassa Dragsfjärdenjärven rannalla Dragsfjärdin kirkonkylän eteläpuolella. Kylä muodostuu Labbnäsin lomakodiksi muutetusta kantatilasta sekä muutamista taloista. Labbnäsista tuli Dragsfjärdin pappila 1600-luvulla. S ...

                                               

Långnäs (Dragsfjärd)

Långnäs on kylä Kemiönsaaren kunnassa. Kylä sijaitsee Dragsfjärdenin länsirannalla Dragsfjärdissä. Långnäs sijaitsee Dragsfjärdeniin kuroutuvalla niemimaalla järven länsirannalla. Långnäsin naapurikylät ovat Söderby lännessä ja Söderlångvik ja Rö ...

                                               

Nordanå

Nordanå on kylä Kemiönsaaren kunnassa. Kylä sijaitsee Kemiönsaaren länsiosassa Dragsfjärdissä. Nordanå sijaitsee Sunnanåjoen pohjoispuolella. Nordanån kyläalue ulottuu länteen merelle saakka ja pohjoiseen Stormossenille. Idässä kylää rajaa Finhov ...

                                               

Purunpää

Purunpää on kylä Dragsfjärdissä Kemiönsaarella. Kylä sijaitsee Kemiönsaaren lounaiskulmassa Purunpäänniemellä. Purunpäänlahti on vuonomainen, pitkä ja kapea, luonnontilainen lahti. Purunpään ja sen lähellä sijaitsevan Ölmosin alueilla on yli tuha ...

                                               

Rosendal (Dragsfjärd)

Rosendal on kylä Kemiönsaaren kunnan Dragsfjärdissä. Kylä sijaitsee Dragsfjärdin koilliskulmassa Dragsfjärdintien pohjoispuolella. Purot Rosendalbäcken ja Storbäcken yhdistyvät Rosendalin alueella ja laskevat kylän eteläosan poikki länteen. Kylän ...

                                               

Skinnarvik

Skinnarvik on kylä Kemiönsaaren kunnassa Varsinais-Suomessa. Se sijaitsee Kemiön saaren länsirannalla Norrlångvikenin eteläpuolella. Skinnarvikissa toimi Skinnarvikin lasitehdas vuosina 1875–1934. Kylässä oli ennen Skinnarvikin suurtilan lisäksi ...

                                               

Smedskulla

Smedskulla on kylä Kemiönsaaren kunnassa. Kylä sijaitsee Dragsfjärdin koillisosassa Björkbodan pohjoispuolella. Smedskullan rakennuskanta sijaitsee hajallaan kylän alueella. Osa asutuksesta sijaitsee Björkbodan liepeillä ja osa pohjoisempana Finh ...

                                               

Stusnäs

Stusnäs on maarekisterikylä Kemiönsaaren kunnassa. Kylä sijaitsee kunnan länsiosassa Dragsfjärdissä. Stusnäs muodostuu kylän kantatilan Västergårdin maista. Kylässä on kantatilan lisäksi muutama 1930-luvun merenrantahuvila. Stusnäs sijaitsee Genb ...

                                               

Sunnanå

Sunnanå on kylä Kemiönsaaren kunnan Dragsfjärdissä. Kylä sijaitsee entisen Dragsfjärdin kunnan pohjoisrajalla. Sunnanån läpi virtaa Sunnanåjoki, joka laskee länteen Sunnanåvikenin. Sunnanå on asutettu viimeistään 1500-luvulla. Björkbodan ruukin p ...

                                               

Söderlångvik

Söderlångvik on kylä Dragsfjärdissä Kemiönsaaren kunnassa. Yhdystie 1830 Kärrasta Kasnäsiin kulkee sen halki. Kylässä sijaitsee Söderlångvikin kartano. Söderlångvikissä sijaitsi Venäjän keisarikunnan ylläpitämä Jungfrusundin lentoasema.

                                               

Söglö

Söglö on kylä Kemiönsaaren kunnassa. Kylä sijaitsee Norrfjärdenin rannalla Kärran pohjoispuolella Dragsfjärdissä. Söglö on muodostunut kahdesta maatilasta, jotka sijaitsevat Norrfjärdenistä erkanevan Söglövikenin pohjukassa. Kyläalueen pohjoisosa ...

                                               

Tynglax

Tynglax on entinen kylä Dragsfjärdissä, nykyisessä Kemiönsaaren kunnassa. Kylä sijaitsi Dragsfjärdin itälaidalla Galtarbyvikenin rannalla. Kylän rakennuskanta on yhä jäljellä, mutta maarekisterissä kylä liitettiin osaksi Hertsbölen kylää vuonna 1 ...

                                               

Ytterölmos

                                               

Överölmos

Ölmos on alue ja historiallinen kylä Kemiönsaaren kunnan Dragsfjärdissä. Ölmos on sittemmin jakautunut Ytterölmosin, Överölmosin ja Hammarsbodan kyliksi. Joissakin yhteyksissä Ölmos tarkoittaa myös Kemiön saaren sitä aluetta, jonka Dragsfjärden e ...

                                               

Överölmos

                                               

Hiivuri

Hiivuri on entinen Korian kaupunginosan osa-alue ja nykyinen asuinalue Kouvolan kaupungissa. Hiivuri sijaitsee Korian keskustan länsipuolella. Korian ala-aste sijaitsee Hiivurissa. Hiivuri lakkasi olemasta Kouvolan tilastollinen pienalue vuonna 2 ...

                                               

Karisuo

Karisuo on entinen Korian kaupunginosan osa-alue ja nykyinen asuinalue Kouvolan kaupungissa. Karisuolla asuu noin 1700 henkilöä. Karisuolla asutaan rivi- ja omakotitaloissa. Karisuolta on Korian keskustaan matkaa noin 2 kilometriä, ja Kouvolan ke ...

                                               

Koskisto

Koskisto on yksi Kouvolan kylistä. Aikoinaan siellä sijaitsi Euroopan suurin emmental-juustoa tuottava meijeri. Nykyään meijeri on asumis-, kahvila- ja taidekeskuskäytössä. Taidekeskuksen toiminnasta vastaa Tia Tajakka.

                                               

Metsäkulma (Elimäki)

Metsäkulma on Kouvolan Korian lähellä sijaitseva kylä, jossa asuu vajaa 100 henkeä. Metsäkulman naapurikyliä ovat Takamaa, Löytty ja Vilppula. Metsäkulmalla on ennen sijainnut myös kaatopaikka.

                                               

Moisio (Elimäki)

Moisio on kylä Kouvolan Elimäellä, Kymenlaaksossa. Se sijaitsee Elimäen kirkonkylän itäpuolella, aivan sen läheisyydessä keskikymenlaaksolaisella Elimäen viljelyseudulla peltojen keskellä. Kylässä sijaitsee muun muassa Moision kartano. Moision ky ...

                                               

Nappa

Nappa on Kouvolan kaupungin pienalue ja asuinalue Korian kaupunginosassa, Elimäen suuralueella. Matti Sipinpoika Napasta 1600-luvun puolivälissä alkunsa saanut asutusalue on kasvanut yli tuhannen asukkaan asutusalueeksi. Napalla sijaitsevat vuonn ...

                                               

Ratula (Kouvola)

Ratula on Kouvolan kylä Struven ketjun perusviivalla, osa entistä Elimäen kuntaa, joka yhdistyi 1. tammikuuta 2009 Kouvolaan. Vanhoissa kartoissa Rattula. Kylä sijaitsee Kouvolan lounaisosassa. Ratulan koulussa on ollut pari-kolmekymmentä oppilas ...

                                               

Raussila

Raussila on Kouvolan kylä entisen Elimäen kunnan alueella. Se on yksi Kouvolan eteläisimpiä kyliä. Raussilassa toimii muun muassa Kuntoutumiskoti Raussilan Risteys Oy, Tilatuote Kujala Oy ja Moottorikelkkakerho Lumikissat ry. Raussilassa on ollut ...

                                               

Soiniitty

                                               

Villikkala (Kouvola)

Villikkala on Kouvolan kaupunginosa ja kylä Elimäen suuralueella. Se sijaitsee entisen Elimäen kunnan alueella Kouvolan eteläosassa. Kylän keskeisenä taloudellisena toimijana on ollut Villikkalan kartano. Villikkalan tilastolliseen kaupunginosaan ...

                                               

Ali-Häävälä

                                               

Ammakko

Ammakko on kylä Halikossa Halikonjoen länsipuolella. Kylän eteläosa on alavaa peltomaisemaa ja pohjoisosa soista mäkialuetta. Kylä on säilyttänyt isojakoa edeltävän tiivin kyläasutuksen. Kylän pohjoispuolella ovat Karkujanoja ja E18-moottoritie. ...

                                               

Antola

Antola on kylä Etelä-Halikossa Varsinais-Suomessa. Kylän länsiosa on kynnetty pelloksi, mutta valtaosa kyläalueesta on metsää. Kylässä on nykyään vain yksi suuri Antolan maatila ja sen rakennukset, jotka sijaitsevat kyläalueen länsireunassa pelto ...

                                               

Viala (Halikko)

Halikon asemanseutu, on alue entisessä Halikon kunnassa Salon kaupungissa. Asemanseudun läpi kulkevat kuninkaantie ja rantarata. Vanha Halikon rautatieasema rakennettiin rantaradan varteen vuonna 1899, mikä johti alueen vahvaan kasvuun. Asemanseu ...

                                               

Breidilä

Breidilä on hajanainen kylä sekä Halikon että Salon alueella. Se oli aikoinaan Halikon enklaavialue Uskelan puolella Halikonlahden rannalla. Breidilän kantatila liitettiin vuonna 1950 Uskelaan, mutta hajanaisen kylän alueita jäi Halikkoon asumato ...

                                               

Halikon Ahtiala

Halikon Ahtiala on kylä Halikon Halikonjokilaaksossa. Kylä sijaitsee Halikonjoen ja Kultolan välissä. Ahtialassa on kaksi historiallista rakennusta: kylän päärakennus Ahteentupa ja Ahtialan mylly. Kylän nimi oli vuoteen 2008 asti pelkkä Ahtiala, ...

                                               

Toijala (Halikko)

Halikon kirkonkylä on entisen Halikon kunnan keskusta. Kyseessä ei ole kuitenkaan kylä, vaan useiden kylien yhteen kasvanut alue. Halikon kirkonkylä onkin enemmän kansan suussa kulkeva käsite, jota ei ole tarkkaan rajattu. Yleisesti sen katsotaan ...

                                               

Halikon Meisala

Halikon Meisala on kylä entisen Halikon kunnan alueella Halikonlahden rannalla Salossa. Kylä sijaitsee Soikvuoren ja Mustametsän mäkien ja Purilanjoen välisessä laaksossa. Kylässä on muutamia maatiloja. Kylän nimi oli vielä ennen vuoden 2009 kunt ...

                                               

Halikon Montola

Montola, epävirallisesti Muntola, on kylä Salossa entisen Halikon kunnassa Jokikaustan alueella. Kylä sijaitsee rantaradan eteläpuolella Jokikaustan tien ja Purilanjoen välissä. Montolan kyläalue koostuu metsäisistä Myllymäestä, Isosta Riihenmäes ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →