★ Free online encyclopedia. Did you know? page 203                                               

Laukka (Perniö)

Laukka on kylä Salon kaupungin Perniössä. Laukka sijaitsee Perniön eteläosassa meren rannalla. Laukka on syntynyt Laukon kartanon ympärille. Kartanosta jaetut suurtilat ovat edelleen kylän keskus mäen päällä Laukanlahden edustalla. Myllyoja laske ...

                                               

Lehtiniittu

Lehtiniittu on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee Perniön itälaidalla lähellä Kosken kyläkeskusta. Lehtiniittu sijaitsee Rapasuon pohjoispuolella Torkkilan vieressä. Kylän rakennuskanta myötäilee kylän läpi kulkevaa Kivilinnantietä. K ...

                                               

Leipyöli

Leipyöli on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee Perniön eteläosassa Perniönjoen alajuoksun varrella. Leipyöli sijaitsee Perniönjoen pohjoisrannalla Aitolahden ja Puopyölin välissä. Joen vastarannalla on Kestrikki ja kylän pohjoisosaa h ...

                                               

Lemunkartano

Lemunkartano on kylä Salon kaupungin Perniössä. Lemunkartano sijaitsee Perniön itäosissa. Lemunkartano eli Lemu sijaitsee Hyypiänmäen ympäristössä. Kylän kantatilat ovat sijainneet vierekkäin mäen vieressä olevan Lemunlammen rannalla. Kyläalue ra ...

                                               

Liiri

Liiri on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee Perniön eteläosassa Perniönjoen varrella. Liiristä on käytetty historian aikana useaa nimeä: Lijdheby, Lideby, Liide ja Liite. Liirin yksinäistilan muodostama kylä sijaitsee Perniönjoen itär ...

                                               

Lintilä

Lintilä on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee Lapparlan kupeessa viitisen kilometriä Perniön kirkonkylältä itään. Lintilän kyläkeskus sijaitsee Lapparlan vieressä. Toinen kylän asutuskeskittymä on naapurikylän Koiviston kylämäen yhtey ...

                                               

Lupaja

Lupaja on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee Perniön kirkonkylän eteläpuolella Perniönjoen ja Asteljoen yhtymäkohdassa. Lupaja on maisemaltaan vaihtelevaa. Peltoaukioita halkovat syvät jokilaaksot sekä maantie. Kyläalueella on useita ...

                                               

Makarla (Perniö)

Makarla on kylä Salon kaupungin Perniössä. Se sijaitsee Perniön lounaisosassa Makarlanjärven rannalla. Makarlan naapurikylät ovat Järvenkylä, Skoila ja Ylönkylä. Valtaosa pienestä kyläalueesta on peltoa lukuun ottamatta kahta metsäistä mäkeä kylä ...

                                               

Melkkilä

Melkkilä eli Mälkilä on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee Perniön kirkonkylän lounaispuolella. Melkkilä sijaitsee Perniönjoen laaksossa pitkulaisella mäellä peltojen ympäröimänä. Saman mäen länsireunalla sijaitsevat Metsäkylän ja Pen ...

                                               

Merihuhti

Merihuhti on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee Perniön länsiosassa Kemiöntien varrella. Merihuhdin asutus sijaitsee Kemiöntien varrella ja yhtenäinen asutusketju ulottuu länteen Nurkkilan puolelle. Muut naapurikylät Kivelä, Foula ja ...

                                               

Metsäkylä (Perniö)

Metsäkylä on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee Perniön kirkonkylän lounaispuolella. Metsäkylä sijaitsee useamman mäkialueen välisessä laaksossa. Kylän pohjoisrajalla virtaa Juottimenoja. Kemiöntie kulkee kyläalueen läpi sen länsilaid ...

                                               

Metsänoja

Metsänoja on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee Perniönjoen laaksossa kirkonkylän ja asemanseudun välissä. Metsänoja sijaitsee Perniönjoen länsipuolella Pettälän ja Kovamäen välissä. Metsänojalla on luonnolliset rajat etelässä ja länn ...

                                               

Mussaari

                                               

Mutainen

Mutainen on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee Halikonlahden rannalla ja kuuluu lähikylineen Teijon alueeseen. Mutaisilla asuu vakituisesti noin 60 ihmistä. Mutaisista on tehty useita kivikautisia löytöjä. Mutaistenlahdella on ollut p ...

                                               

Mäkisauru

                                               

Nokoinen

Nokoinen on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee Perniön pohjoisrajalla Tuohitun kyljessä. Nokoisen naapurikylät ovat Tuohitun lisäksi Muurlan kylät Kaukola ja Harjula. Nokoinen sijaitsee Tuohitunnummen ja Kavanniemennummen välisessä la ...

                                               

Nurkkila

Nurkkila on kylä Salon kaupungin Perniössä. Nurkkila ja naapurikylä Ylönkylä muodostavat alueellisen keskuksen Perniön lounaisosassa. Nurkkila sijaitsee Kemiöntien varrella Ylönkylän ja Merihuhdin välissä. Myllyoja erottaa Nurkkilan Ylönkylästä. ...

                                               

Osala

Osala on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee Perniön eteläosassa Perniönjoen varrella. Osala sijaitsee Perniönjoen länsirannalla Kyynämäen ja Pyhäjoen välissä. Idässä kylää rajaa Perniönjoki ja lännessä moreenimuodostuma, jonka takana ...

                                               

Paarskylä

Paarskylä on kylä Salon kaupungin Perniössä. Paarskylä sijaitsee Perniön keskiosassa ja Perniön asemanseutu sijaitsee kylän alueella. Paarskylä sijoittuu Perniönjoen laaksoon, jossa Paarskylän alue sijaitsee joen itäpuolella. Laaja kyläalue on pä ...

                                               

Vähä-Pakapyöli

Pakapyöli on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee kantatien 52 varrella kunnan etelälaidalla. Pakapyöli sijaitsee Perniönjoen laaksossa. Kylän kyläalue ulottuu joelta itään metsäiselle ja kosteikkoiselle kallioalueelle. Kylän itärajan t ...

                                               

Pappila (Perniö)

                                               

Penttilä (Perniö)

Penttilä on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee Perniön kirkonkylän lounaispuolella. Penttilän verrattain pieni kyläalue sijoittuu Metsäkylän ja Melkkilän väliin pitkulaisen mäkialueen länsilaidalla. Kylän keskus sijaitsee Metsäkylänti ...

                                               

Pettälä

Pettälä on maarekisterikylä Salon kaupungin Perniössä. Pettälä sijaitsee kirkonkylän ja asemanseudun välissä. Pettälä muodostuu Pettälän yksinäistilan maista, jotka sijaitsevat Metsänojan ja Anjalan välissä. Kylässä ei ole kantatilan lisäksi muut ...

                                               

Pohjankartano (Perniö)

Pohjankartano on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee Perniön pohjoislaidalla Perniönjoen varrella. Pohjankartano sijaitsee Perniönjoen itäpuolella aivan entisen kunnanrajan tuntumassa. Pohjankartanon kyläalue ulottuu joelta itään aina ...

                                               

Pohjankylä

Pohjankylä on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee Perniön pohjoislaidalla Perniönjoen varrella. Pohjankylä sijaitsee Perniönjoen pohjoisrannalla. Kylän alue ulottoon vanhalta kunnanrajalta kuivatulle Pohjanjärvelle, sekä joelta Lehmijä ...

                                               

Puontila

Puontila on kylä Salon kaupungin Perniössä. Puontila on Perniön eteläisin kylä ja sijaitsee aivan pitäjän eteläreunalla Puontpyölinjärven rannalla. Puontila sijaitsee erillään muusta Perniöstä metsien keskellä. Kylä on syntynyt verrattain myöhään ...

                                               

Puopyöli

Puopyöli on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee pitäjän eteläosassa Perniönjoen alajuoksun varrella. Puopyölin naapurikylät ovat Leipyöli, Osala ja Pyhäjoki. Joen vastarannalla sijaitsee Kestrikki. Pieni kyläalue on lähinnä peltoa ja k ...

                                               

Pyhäjoki (Perniö)

Pyhäjoki on maarekisterikylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä muodostuu nykyään Pyhänjoen tilasta ja sen maista, mutta alueella on ollut aikoinaan selkeää kylärakennetta. Varhaiskeskiajalla alueella sijaitsi Pyhäjoen kuninkaankartano, joka muodost ...

                                               

Päärinen

Päärinen on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee Perniön asemanseudun vieressä Perniönjoen läntisellä vastarannalla. Päärisen suorakaiteen muotoinen kyläalue ulottuu Perniönjoelta länteen Kalassuon ja Honissuon yli Pajajärvenojalle saak ...

                                               

Saari (Perniö)

Saari on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee Perniön etelärajalla Saarenjärven rannalla. Saaren naapurikylät ovat Vihiniemi ja Alaspää. Saaren asutus ja pellot sijaitsevat kapealla kaistalla Saarenjärven ja nopeasti kohoavan kallioalue ...

                                               

Skoila

Skoila on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee Perniön lounaisosassa Strömman ja Ylönkylän välissä. Skoilan asutus on sijoittunut kyläalueen eteläosaan, jossa myös kylän pellot sijaitsevat. Skoilan kyläalue ulottuu Kemiöntieltä Vähäjärv ...

                                               

Sormijärvi

Sormijärvi on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee itäosassa harvaan asutulla alueella. Sormijärvi sijaitsee kuivuneen ja suoksi muuttuneen Sormijärven itälaidalla. Kylää reunustavat mäet, mutta muutoin kylä on tasaista peltomaata. Asut ...

                                               

Strömma

Strömma on kylä Perniössä, nykyisen Salon kaupungin alueella. Strömma sijaitsee meren rannalla Kemiönsaaren kupeessa. Kylä muodostuu Strömman kartanosta, sen maista sekä Strömman kanavan ympäristön vanhasta asutuksesta. Strömma on kuulunut sekä K ...

                                               

Suksenpyöli

Suksenpyöli on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee Perniön kirkonkylän eteläpuolella Asteljoen varrella. Kylä tunnetaan myös nimellä Somerikko sen isoimman maatilan mukaan. Suksenpyölin kyläaluetta ympäröi Lupaja. Kyläalue sijaitsee pi ...

                                               

Suomenkylä (Perniö)

                                               

Sydänsauru

                                               

Talonpojanteijo

Talonpojanteijo on maarekisterikylä Salon kaupungin Perniössä. Se sijaitsee Halikonlahden rannalla Teijon ja Strömman välissä. Käytännössä Talonpojanteijon nykyistä ydinaluetta on Matildan kylä. Kyläalueen pohjoisosa on kasvanut kiinni osaksi Tei ...

                                               

Tilkkala

Tilkkala on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee Perniön itälaidalla. Tilkkalan kyläalue ulottuu Koskonjoelta entiselle kunnanrajalle Kytömäenjärvelle. Tilkkalan kyläkeskus sijaitsee Kivilinnantien varressa Tilkkalan maatilan ympäristös ...

                                               

Torkkila (Perniö)

Torkkila on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee Perniön itäosassa Varemäen ympäristössä. Torkkilan kyläkeskus sijaitsee Varemäen etelärinteella. Kylään kuuluu peltoalueet Varemäen ympäristöstä. Kylän eteläosassa on Torkkilansuo ja kuiv ...

                                               

Vihiniemi

Vihiniemi on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee Perniön koillislaidalla Kosken kyläkeskuksen eteläpuolella. Vihiniemi sijaitsee Kiskonjoen länsi-pohjoisrannalla Saarenjärven alun paikkeilla. Kylän kyläalue ulottuu järveltä pohjoiseen ...

                                               

Viipurinkartano

Viipurinkartano on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee Perniön eteläosassa Perniönjoen alajuoksun varrella. Viipurinkartano sijaitsee Perniönjoen pohjoisrannalla vajaan neljän kilometrin päästä merestä. Kylän naapurikylät ovat Heikkilä ...

                                               

Vähä-Pakapyöli

                                               

Vähäkuusto

                                               

Vähäpyöli

Vähäpyöli on pieni maarekisterikylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee kunnan eteläosassa Perniönjoen varrella. Vähäpyölin kyläalue on kaksiosainen. Toinen sijaitsee Perniönjoen itärannalla Vettenrannan tilan ympärillä ja toinen hieman ide ...

                                               

Väärlä

Väärlä on kylä Salon kaupungin Perniössä. Väärlä sijaitsee Kiskontien varrella Perniön kaakkoiskulmalla. Väärlä sijaitsee Kosken ruukkiyhdyskunnan pohjoispuolella. Koskelta tuleva Kiskontie kulkee Väärlän läpi länteen Korttilaan. Väärlän itarajal ...

                                               

Öyrilä

Ylikulma on useasta kylästä koostuva kulmakunta Perniössä, nykyisessä Salossa. Ylikulma sijaitsee Perniön itäosassa Asteljoen latvahaaroilla. Ylikulma on ollut ennen vireää seutua, mutta nykyään noin 200 asukkaan alueella ei pahemmin ole palveluita.

                                               

Yliskylä (Perniö)

Yliskylä on kylä ja kyläkeskus Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee Perniön pohjoisosassa Perniönjoen varrella. Yliskylä on ollut Perniön vanhinta asutusseutua. Yliskylästä on löytynyt kivikautisia asuinpaikkoja. Tuolloin Yliskylä on ollut r ...

                                               

Ylönkylä

Ylönkylä on kylä Salon kaupungin Perniössä. Ylönkylä ja naapurikylä Nurkkila muodostavat alueellisen keskuksen Perniön lounaisosassa. Ylönkylä sijaitsee keskeisellä paikalla Kemiöntien ja Särkisalontien risteyksessä. Kyläkeskus muodostaa yhtenäis ...

                                               

Öyrilä

                                               

Haali (Pertteli)

Haali on kylä Perttelissä Salossa. Se on Perttelin kylistä pohjoisin ja rajautuu lännessä Perttelin Pitkäkosken, etelässä Kiikalan Rekijoen, pohjoisessa Kuusjoen Kanungin sekä idässä Kiikalan Kärkelän ja Revän kyliin.

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →