★ Free online encyclopedia. Did you know? page 205                                               

Kopsa (Raahe)

Kopsa on noin 250 asukkaan maalaiskylä Raahessa, kantatie 88:n varressa, 20 kilometrin päässä Raahen kaupungista. Kopsa kuului Pattijoen kuntaan ennen vuonna 2003 tehtyä Raahen ja Pattijoen kuntaliitosta. Kopsan naapurikyliä ovat Lasikangas ja Ma ...

                                               

Lasikangas

Lasikangas eli Pattijoen Ylipää on reilun 300 asukkaan maalaiskylä Raahen kaupungissa, entisen Pattijoen kunnan alueella. Kaupungin keskustasta Lasikankaalle on matkaa noin 15 kilometriä, Pattijoelta noin 10 kilometriä. Kylästä voidaan erotella s ...

                                               

Äyrinmäki

Äyrinmäki on alue Pohjois-Pohjanmaalla Raahessa entisen Pattijoen kunnan alueella. Alue sijaitsee noin 8 kilometriä itään Saloisten kirkonkylältä. Sen ohi kulkee Raahe–Vihanti-tie eli niin sanottu Malmitie. Äyrinmäellä oli aiemmin kyläkauppa ja p ...

                                               

Isnäs

Isnäs on kylä Länsi-Loviisassa lähellä Porvoota, Itämeren rannalla. Se on osa entistä Pernajan kuntaa, nykyistä Loviisan kaupunkia. Sen postinumero on 07750. Vuonna 2014 alueella oli 541 asukasta. Isnäsissä on kaksi koulua. Siellä sijaitsee myös ...

                                               

Vanhakylä (Pernaja)

Vanhakylä on kylä entisen Pernajan kunnan alueella. ABC Kuninkaantie sijaitsee kylässä, valtatie 7:n varrella. Porvooseen on matkaa Vanhastakylästä 17 kilometriä, ja Helsinkiin 68 kilometriä. Suurin osa kylän asukkaista on ruotsinkielisiä. Noin 6 ...

                                               

Aaljoki

                                               

Aimontappo

Aimontappo on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee Perniön koillisosassa Tuohitun kupeessa. Aimontapon kyläalue rajoittuu viiden kylän rajakiveen Raja-ahteeseen pohjoisessa, Kyrönkallioon idässä, Unoisten peltoalueeseen etelässä ja Kärm ...

                                               

Aitolahti (Perniö)

Aitolahti on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee Perniön eteläosassa Perniönjoen alajuoksun varrella. Aitolahti sijaitsee Perniönjoen pohjoisrannalla Viipurinkartanon ja Leipyölin välissä. Kylmäoja erottaa kylän Viipurinkartanosta mäki ...

                                               

Alaspää (kylä)

Alaspää on kylä Salon ja Raaseporin rajalla Kiskonjoen varrella. Kylän alueita on molemman kunnan puolella. Ennen kuntaliitoksia Alaspää on kuulunut Perniöön ja Tenholaan. Alaspää sijaitsee Saarenjärven luusuassa Kiskonjoen molemmin puolin. Joen ...

                                               

Ali-Melkkilä

Ali-Melkkilä eli Alimälkilä on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylän ydinalue sijaitsee Perniön eteläosassa Perniönjoen varrella. Ali-Melkkilä sijaitsee Perniönjoen laaksossa Melkkilän ja Laiterlan välissä. Ali-Melkkilän kyläalue ulottuu joelta T ...

                                               

Anjala (Perniö)

Anjala on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee kirkonkylän ja asemanseudun välissä Saurun vieressä. Anjala sijaitsee Teijon ylängön itäreunalla, josta alkaa Perniönjokilaakso. Kylä on muodostunut yksinäistalon maiden ympärille ja Anjala ...

                                               

Arpalahti (Perniö)

Arpalahti on kylä Perniön Yliskylässä, nykyisessä Salon kaupungissa. Kylä sijaitsee Perniön pohjoisosassa Perniönjoen varrella. Arpalahti on olennainen osa Yliskylän kokonaisuutta, jonka alue on yhtä Perniön vanhimmista asuinseuduista. Vanhojen k ...

                                               

Asteljoki (kylä)

Asteljoki on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee Asteljoen laaksossa Perniön kirkonkylän itäpuolella. Asteljoen kyläalue on Asteljoen tasaista jokilaaksoa, jota reunustavat pohjoisesta, lännestä ja etelästä harjut. Asteljoki puhkaisee ...

                                               

Eikkula

Eikkula on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee Perniön lounaisosassa. Eikkulan naapurikylät ovat Nurkkila, Suomenniitty, Provani ja Ylönkylä. Eikkulan kyläalue sijoittuu mäkien ja Myllyojan väliseen pieneen viljavaan laaksoon, jonka lä ...

                                               

Ervasto

Ervasto on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee Perniön etelärajalla Ervastonlahden rannalla. Ervaston naapurikylät ovat Lanviikki ja Kraila. Ervasto on keskiaikainen uudisasutuskylä. Kylä sijoittuu kahden korkean kallioalueen väliseen ...

                                               

Ervelä

Ervelä on kylä Salon kaupungin Perniössä. Ervelä sijaitsee Perniön kirkonkylän itäpuolella Rantaradan varrella. Kylässä sijaitsee lakkautettu Ervelän rautatieasema. Ervelän kylä ulottuu rautatieasemalta Asteljokeen. Kylän alkuperäinen kylätontti ...

                                               

Foula

Foula on pieni maarekisterikylä Salon kaupungin Perniössä. Foula sijaitsee hieman Perniön keskustasta länteen. Foulan eli Foudilan kantatila sijaitsee suuren moreenimuodostuman pohjoisreunalla. Kylään kuuluu muodostuman metsäinen pohjoisosa sekä ...

                                               

Germundsvidja

Germundsvidja on kylä Perniössä Salossa Varsinais-Suomessa. Kylä sijaitsee meren rannalla Strömman ja Falkin kylien välissä entisen Perniön kunnan lounaislaidalla. Vuoteen 1961 asti kylä oli osa Kemiötä, mutta siirrettiin silloin yhdessä viereise ...

                                               

Haarla (Perniö)

Haarla on kylä Salon kaupungin Perniössä. Haarla sijaitsee Perniön kirkonkylän kupeessa ja kirkonkylän taajama on osittain levinnyt kylän maille. Haarla on muodostunut kahdelle Perniönjoen länsirannan mäelle, joiden väliin on syntynyt taajama-asu ...

                                               

Haaroinen

                                               

Heikkilä (Perniö)

Heikkilä on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä on Etelä-Perniölle tyypillinen suuren maatilan ympärille syntynyt kylä. Heikkilä sijaitsee Perniönjoen alajuoksulla joen pohjoispuolella Laukan ja Viipurinkartanon välissä. Heikkilän pohjoispuolell ...

                                               

Hinkkala

Hinkkala on kolmen talon muodostama pieni kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee Perniön lounaiskulmassa Särkisalon vastaisella rajalla. Hinkkalan naapurikylät ovat Ylönkylä, Hirvilahti ja Heikberg. Kylä sijaitsee Makarlanjärven laskujoen ...

                                               

Huhti (Perniö)

Huhti on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee Perniön kirkonkylän koillispuolella Ervelän vieressä. Huhti sijaitsee Asteljoen laaksossa. Huhdin kyläalue sijoittuu joen pohjoispuolella olevan suuren hiekkamuodostuman ympäristöön. Huhti j ...

                                               

Hämeenkylä (Perniö)

Hämeenkylä on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee aivan Perniön kirkonkylän kupeessa, sen pohjoispuolella. Hämeenkylä sijaitsee Perniönjoen länsirannalla kirkonkylän pohjoisreunalla. Kylä on syntynyt Johanneslundin kartanon ympäristöön ...

                                               

Iso-Pakapyöli

                                               

Vähäkuusto

Isokuusto eli Kuusto on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kuusto sijaitsee aivan Perniön lounaiskolkassa. Ainoa tie Kuustoon kulkee naapurikylän Latokartanon kautta. Isokuusto sijaitsee Hamarjärven itärannalla ja kylän alue myötäilee järvestä lähte ...

                                               

Järvenkylä (Perniö)

Järvenkylä on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee kunnan lounaisosassa Makarlanjärven rannalla. Järvenkylän naapurikylät ovat Germundsvidja, Strömma, Skoila ja Makarla. Järvenkylän kyläalue ulottuu Makarlanjärveltä Kituutussuolle. Kylä ...

                                               

Kakola (Perniö)

                                               

Kaukonpyöli

Kaukonpyöli on maarekisterikylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee Lemunkartanon ja Suomenkylän välissä Asteljoen varrella. Kaukonpyöli on yksinäistila. Kylän ainoa talo sijaitsee pienellä kumpareella kylän etelälaidalla. Koko kyläalue on ...

                                               

Kestrikki

Kestrikki on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee Perniön lounaiskulmalla Perniönjoen eteläpuolella. Kestrikki sijaitsee Preitin ja Krootilan välissä ja kylän asutuskanta myötäilee kylät yhdistävää tietä. Kylästä on käytetty useaa nimit ...

                                               

Kieronperä

Kieronperä on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee Perniön pohjoisosassa Yliskylän itäpuolella. Kieronperän naapurikylät ovat Arpalahti, Pohjankartano ja Kuhminen. Kieronperä sijaitsee Yliskyläntien varrella ja valtaosa kylän alueesta o ...

                                               

Kirakka

Kirakka on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kirakka sijaitsee Perniön eteläosassa Ylönkylän ja Nurkkilan kupeessa. Kirakka sijaitsee Ylönkylän ja Nurkkilan pohjoispuolella. Kylän kyläalue ulottuu pohjoiseen Kirakanjärvelle. Järven laskuoja Myllyoj ...

                                               

Kirjakkala

Kirjakkala on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee Halikonlahden rannalla Teijon pohjoispuolella. Kirjakkalan kyläaluetta leimaa Hamarijärvestä kylän läpi mereen laskeva puro, jonka ympärille kylän asutus ja pellot ovat syntyneet. Kirja ...

                                               

Kivelä (Perniö)

Kivelä on pieni maarekisterikylä Salon kaupungin Perniössä. Kivelä sijaitsee kunnan keskiosissa Kemiöntien varrella. Kivelä on yksinäistilan muodostama kylä. Kylään kuuluu Vaarnummen ja Aronummen mäet sekä niiden välinen peltoalue. Molemmilla mäi ...

                                               

Knaapila

                                               

Koivisto (Perniö)

Koivisto on pieni kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee Perniön kaakkoisosassa Kyynäräjärvenojan varrella hieman erillään muista kylistä. Koivisto sijaitsee kahdella mäellä kylää halkovan Kyynäräjärvenojan molemmin puolin. Kylässä on nel ...

                                               

Kokkila (Perniö)

Kokkila on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee Perniön itäosassa. Kokkila sijaitsee Asteljoen kahden latvahaaran, Aaljoen ja Koskonjoen, yhtymäkohdan itäpuolella. Kylään on tieyhteys Kontolan ja Tilkkalan rajalta. Kokkilan asutus sijai ...

                                               

Kollarla

Kollarla on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee aivan Perniön koilliskulmassa Kiskonjoen varrella. Kollarla sijaitsee Kiskonjoen pohjoisrannalla entisen kunnanrajan tuntumassa. Kosken ja Aijalan välinen Kiskontie kulkee Kollarlan läpi. ...

                                               

Kontola

                                               

Korttila

Korttila on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee Perniön kaakkoisosassa Kiskontien varrella. Korttila sijaitsee Kiskontien varrella olevien Lapparlan ja Väärlän kylien välissä. Korttilan suorankulman muotoinen kyläalue ulottuu etelästä ...

                                               

Kovamäki

Kovamäki on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee Hämeenkylän ja Metsänojan välissä Perniön kirkonkylän pohjoispuolella. Kovamäki sijaitsee samannimisellä mäellä Perniönjoen länsipuolella. Kantatie 52 kulkee kylän itäreunaa pitkin. Kovam ...

                                               

Krootila (Perniö)

Krootila on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee Perniön eteläosassa Kiskonjoen varrella. Krootilan kyläalue sijaitsee Kiskonjoen alajuoksulla, joen eteläpuolella Kestrikin ja Latokartanon kyläalueiden välissä. Kylän eteläosassa on mäki ...

                                               

Kuhminen

Kuhminen on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee Perniön pohjoisosassa Yliskylän kulmakunnassa. Kuhmisten kyläalue on laaja ja sen asutus on hajallaan. Kuhminen ulottuu Perniönjoelta itään Aimontappoon ja Sormijärvelle saakka. Alue on h ...

                                               

Kumionpää

Kumionpää on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee Tuohitun kupeessa Perniön koilliskulmalla. Kumionpää mielletään usein osaksi Tuohittua. Kylä sijaitsee Tuohitun eteläpuolella ja kylien asutus muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden. Muut na ...

                                               

Kuusto (Perniö)

Kuusto on maarekisterikylä Salon kaupungin Perniössä. Kuusto sijaitsee Perniön pohjoisosassa Yliskylän vieressä. Kuusto sijaitsee Perniönjoen laaksossa, joen länsirannalla. Maarekisterikylä muodostuu Kuuston tilasta ja sen maista. Kyläalueeseen k ...

                                               

Kyynämäki

Kyynämäki on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee Perniön eteläosassa Perniönjoen varrella. Kyynämäki sijaitsee pitkulaisen mäen laella Perniönjoen länsirannalla noin viisi kilometriä Perniön kirkonkylästä etelään. Kyynämäen pohjoispuol ...

                                               

Kyynärä (Perniö)

Kyynärä on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee Perniön kaakkoisosassa. Kyynärä sijaitsee korkeiden mäkien ympäröimässä laaksossa. Laaksossa on myös umpeensoistunut Kyynäräjärvi, josta saa alkunsa Kyynäräjärvenoja. Lähin naapurikylä on ...

                                               

Laiterla (Perniö)

Laiterla on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee Perniönjoen varrella noin kolme kilometrin päässä Perniön kirkonkylästä. Laiterlan kylämäki erottuu selvästi peltojen keskeltä. Kylän peltoalue rajoittuu idässä Perniönjokeen ja lännessä ...

                                               

Lanviikki

Lanviikki on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee Perniön eteläosassa Ervastonlahden sopukassa. Lanviikki sijaitsee Palomäen ja Preitinmäen välisessä laaksossa. Kylän pieni luonaiskulma ulottuu Ervastonlahdelle. Kylässä on vain vähän as ...

                                               

Lapparla

Lapparla on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee viitisen kilometriä Perniön kirkonkylältä itään. Lapparlan naapurikylät ovat Asteljoki, Lemu, Korttila ja Lintilä. Lapparla sijaitsee Kiskontien varrella ja kyläaluetta rajaa lännestä Hie ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →