★ Free online encyclopedia. Did you know? page 234                                               

Isokylä (Kemijärvi)

Isokylä on kylä Kemijärvellä noin 10 kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Ennen vuoden 1973 kuntaliitosta alue kuului Kemijärven maalaiskuntaan. Kylässä sijaitsee koulu. Se perustettiin niin sanottuna lahjakouluna metsäkauppojen seurauksena j ...

                                               

Juujärvi

Juujärven kylä sijaitsee Kemijoen jyrkkään mutkaan pistävässä niemessä. Jokilaaksoa kehystävät idässä ja etelässä jylhät vaaramaisemat. Kulttuuriympäristön keskeiset elementit ovat loivasti rantaan viettävät pellot ja perinteinen, hyvin säilynyt ...

                                               

Kostamo

Kostamo on kylä Kemijärvellä noin 15 kilometrin päässä kunnan keskustasta. Kostamossa asuu yli sata ihmistä. Kylässä on laavu ja noin kahden kilometrin päässä Kummunkylä, missä laavu sijaitsee selvennä. Kummunkylällä on melko hyvät mahdollisuudet ...

                                               

Luusua (Kemijärvi)

Luusua on noin 550 asukkaan kylä Kemijärvellä. Se sijaitsee noin 28 kilometriä etelään Kemijärven keskustasta Kemijärven etelärannalla Kemijoen luusuassa. Kylän nimi tarkoittaa järvestä alkavan joen alkukohtaa. Luusuan alueella sijaitsevat Luusua ...

                                               

Ryti-Lehtola

Ryti-Lehtola on Lehtolan, Rytilahden ja Äpräksen kylien muodostama kyläkokonaisuus, jossa on Kemijärven seurakunnan leirikeskus ja Jumiskon voimalaitos. Vuonna 2003 lakkautetun kyläkoulun tiloissa toimii kurssikeskus. Ryti-Lehtolan kyläseuran puh ...

                                               

Soppela

Soppela on kylä noin 15 kilometriä Kemijärven keskustasta kaakkoon. Soppelan kylätoimikunta järjestää vuosittain muutamia tapahtumia. Soppelan kyläkoulu lakkautettiin vuonna 2010.

                                               

Tapionniemi

                                               

Vuostimo

                                               

Etelä-Keuruu

Etelä-Keuruu on kylä Keuruun kaupungissa. Se alkaa keskustaajaman tuntumasta jatkuen Mäntän rajalle asti kantatie 58:n molemmin puolin. Kylä jakautuu useisiin pienempiin kyläyhteisöihin ja kylässä asuu yhteensä yli 500 ihmistä. Vakituiseen asuink ...

                                               

Kaleton

Kaleton on Keuruun kaupungissa, Pohjoisjärven pohjoisrannalla sijaitseva kylä. Se koostuu pääasiassa Varikon ja Heinonperän kyläalueista sekä Ilvesjärven ympäristöstä. Kylä on saanut nimensä kalettamispaikan eli Kale-verkon vetopaikan, kaletton, ...

                                               

Liesjärvi (Keuruu)

Liesjärvi on Keuruun pohjoisin kyläkunta. Se koostuu Liesjärven, Hirvikylän ja Välkyn kylistä, jotka ovat aiemmin muodostaneet Liesjärven koulupiirin. Alueen kokonaispinta-ala on noin 106 neliökilometriä. Liesjärvi sijaitsee Keski-Suomen ja Etelä ...

                                               

Lihjamo

Lihjamo on Keuruulla sijaitseva kylä, joka on osa laajempaa Suolahdenkylää. Kylä on muodostunut entisen Lihjamon koulun ympäristöön. Kylän rajoja ei ole määritelty tarkasti, mutta yleisesti rajoina pidetään entisen koulupiirin rajoja. Lihjamon as ...

                                               

Pohjoislahti

Pohjoislahti on kylä Etelä-Keuruulla Keski-Suomessa. Pohjoislahdella on kyläkoulu. Siellä toimii myös nuorisoseura ja kesäteatteri. Pohjoislahti kuuluu myös Jyväskylän Rallin ajoreittiin nimellä Pohjoisperän pikataival. Kylä on mäenharjanteella a ...

                                               

Riiho

Riiho on Keuruulla, Haapamäen vieressä sijaitseva kylä. Riihon asukasluku on noin 250. Kylässä ei itsessään ole juurikaan palveluita, sillä valtaosa palveluista sijaitsee lähellä viereisessä Haapamäen kylässä. Riiho valittiin vuonna 2016 Keski-Su ...

                                               

Muljula

Vanha hovi, Muljulan hovi, Muljulan kalmisto, Ellolan pihapiiri rakennuksineen, kyläläisten kokoontumispaikka myös Salakkaniemen rantamajalla, Ainon mökki Pukkelonmäessä, Suutarin Jussin mökki Hammaskalliossa, Ullan luomutila, Simonniemi vanha sa ...

                                               

Puhos (Kitee)

Puhos on Kiteellä sijaitseva kylä. Puhoksessa sijaitsevat kunnan suurimmat teollisuuslaitokset sekä muun muassa Matkailukeskus Pajarinhovi. Puhoksen Koivikoille valtatie 6:n varteen sijoittuu Pohjois-Karjalan ammattiopiston maaseutuelinkeinojen o ...

                                               

Hautakylä-Rapakkojoki

Hautakylä-Rapakkojoki on kylä Kiuruveden kaupungin keskustan eteläpuolella. Asukkaita kylällä on noin 350 2004. Asutus on aikojen kuluessa muodostunut pääasiassa Hautajärven vesistöreitin rantamille. Viljavien rantamaiden ohella kylällä on muun m ...

                                               

Rantakylä (Kiuruvesi)

Rantakylä on kylä Kiuruveden kaupungin keskustan pohjoispuolella Kiuruveden rannalla. Rantakylän läpi kulkee valtatie 27. Kylä on rakentunut pääosin mäen rinteeseen. Kylän ja Kiuruveden keskustan välillä on valaistu kevyenliikenteen väylä.

                                               

Kankaantausta

Kankaantausta on kylä Kokemäellä. Se sijaitsee noin 10 kilometrin päässä kaupungin keskustasta Huittisiin johtavan Ronkantien varrella. Alueella on toiminut kyläkauppa ja Kankaantaustan koulu, joka kuitenkin lakkautettiin vuonna 2005.

                                               

Krootila

Krootila on Kokemäellä sijaitseva kylä ja kaupunginosa, joka on noin kilometrin verran kaupungin keskustaajaman Tulkkilan eteläpuolella Sonnilanjoen länsirannalla. Pientaloalueen lisäksi se muodostuu lähinnä maaseutumaisesta asutuksesta ja peltoa ...

                                               

Kuurola

Kuurola on kylä Kokemäellä, Satakunnassa. Kuurolassa toimii Kuurolan Kyläyhdistys ry ja Kuurolan VPK. Kuurolan koulu lakkautettiin vuonna 2006. Kuurolassa on toiminut kaksi kyläkauppaa, toinen lopetettiin 1960-luvulla ja toinen 1984–1985.

                                               

Porolanmaa

Porolanmaa on pieni Kokemäkeen kuuluva kylä Satakunnassa. Nykyään Porolanmaa liitetään herkästi Korkeaojaan, vaikka aiemmin tilanne oli lähinnä toisinpäin. Esimerkiksi sähköt tulivat ensin Porolanmaahan, josta sähköverkkoa laajennettiin pikkuhilj ...

                                               

Riste

Riste on Kokemäellä sijaitseva kylä. Kylässä toimi kevääseen 2018 koulu, jossa opetettiin peruskoulun 1–6 luokkia. Ristellä toimii kylätoimikunta, Risten Praasu ry, sekä vapaaehtoinen palokunta. Siellä sijaitsevat myös JM-rata, motocrossrata ja S ...

                                               

Säpilä

                                               

Vuoltee (Kokemäki)

Vuoltee on kylä Kokemäellä Satakunnassa. Kylä sijaitsee Kokemäenjoen pohjoisrannalla Kokemäen keskustaajaman länsireunalla Kokemäen kirkonkylästä Tulkkilasta luoteeseen. Harjavallan suunnasta tuleva yhdystie 2440 ja Kauvatsalta tuleva yhdystie 24 ...

                                               

Heinola (Kokkola)

Heinola on pienalue Kokkolassa. Heinolassa sijaitsee muun muassa sisustus- ja rakennustarvikemyymälöitä. Kokkolan Citymarket avasi ovensa Heinolassa 11. huhtikuuta 2013.

                                               

Nuolipuro

Nuolipuro on Kokkolassa sijaitseva pienalue, joka sijaitsee Koivuhaan ja Rantatien välissä. Nuolipurolla on pääasiassa omakotitaloja ja lapsiperheitä. Uusia omakotitaloja tulee korttelisuunnitelman mukaan Nuolipuro 2 -nimiselle alueelle yhteensä ...

                                               

Pikiruukki (Kokkola)

Pikiruukki on Kokkolassa sijaitseva pienalue. Pikiruukki sijaitsee lähellä Tullimäkeä ja leirintäaluetta. Siellä on pääasiassa omakotitaloja, mutta myös kerrostaloja. Alueelle rakennettiin parisen omakotitaloa Kokkolan asuntomessuja 2011 varten. ...

                                               

Puntusharju

Puntusharju on Kokkolassa sijaitseva pienalue. Puntusharju sijaitsee Rödsön vieressä. Puntusharju on pieni alue, johon kuulu myös pienalue nimeltä Puntus. Puntusharju sijaitsee noin 1.6 kilometrin päässä keskustasta. Puntusharun talot ovat pääasi ...

                                               

Huruksela

Huruksela on kylä Kotkan kaupungin pohjoisosassa Kymijoen varrella. Kylä on maaseutualuetta, jossa on suhteellisen tiivistä asutusta kyläraittien varrella. Hurukselan asukasluku on 227. Huruksela kuului Kymin kuntaan vuoteen 1976 saakka.

                                               

Laajakoski

Laajakoski on kylä Kotkan pohjoisosassa Kymijoen Pernoonhaaran itäpuolella. Kylä on peltojen hallitsemaa maaseutualuetta. Rakennuskanta muodostuu omakotitaloista ja muutamista kerros- ja rivitaloista. Laajakosken tilastoalueella on 231 asukasta. ...

                                               

Peippola (Kotka)

Peippola on kylä Kotkassa. Se sijaitsee Kotkan keskustaajaman pohjoispuolella seututien 357 varrella. Asukasluku on 522. Peippola kuului Kymin kuntaan vuoteen 1976 saakka. Peippola on pääosin toisen maailmansodan jälkeen rakennettua omakotitaloal ...

                                               

Pernoo

Pernoo on kylä Kotkan kaupungin pohjoisosassa Kymijoen Pernoonhaaran länsipuolella. Pernoo kuului Kymin kuntaan vuoteen 1976 saakka. Pernoon Haukkavuorella sijaitsee puolustusvoimien tutka-asema. Lakkautettu Pernoon peruskoulu sijaitsee Kymijoen ...

                                               

Perävarppi

Perävarppi on entinen kylä Kotkassa. Se sijaitsi Hallan, Popinniemen ja Suulisniemen välissä entisen Kymin kunnan ja sittemmin Karhulan kauppalan alueella. Perävarppi on nykyisin asumaton metsäalue Popinniemen kaupunginosan itäosassa. Perävarppi ...

                                               

Pihkoo

Pihkoo on kylä Kotkan länsiosassa Kymijoen Koivukoskenhaaran länsipuolella. Kylän kautta virtaa pieni Kymijoen sivuhaara Pihkoonhaara. Kylässä sijaitsee Pihkoon koulu. Koulun oppilaat tulevat Kaukolan ja Pihkoon alueelta. Pihkoo kuului Kymin kunt ...

                                               

Rantahaka

Rantahaka on Kotkassa lähellä Haminan rajaa sijaitseva asuinalue. Lähimmät naapurikaupunginosat ovat Kotkan puolella Saksala ja Haminassa Neuvoton. Palveluihin ja alueella toimiviin yrityksiin kuuluvat Hotelli Leikari sekä Kyösti Suutari Oy:n ja ...

                                               

Härmänkylä

Härmänkylä on kylä Kainuussa Kuhmon kaupungin luoteisosassa. Kylä sijaitsee kantatien 89 ja seututien 904 risteyksessä noin 50 kilometrin päässä Kuhmon keskustasta. Härmänkylään vuonna 1974 rakennettu Arolan rautatieasema on suunnilleen Kontiomäk ...

                                               

Iivantiira

Iivantiira on kylä Kuhmossa. Kylä sijaitsee noin 45 kilometrin päässä pohjoiseen Kuhmon kaupungin keskustaajamasta. Kylä oli aiemmin vaikeasti saavutettavissa, koska sinne ei mennyt tietä. Vuonna 1953 valmistui niin sanottu Kekkos I-tie Kuhmosta ...

                                               

Katerma

Katerma on kylä Kainuussa Kuhmon kaupungissa, Oulun läänissä. Kylä sijaitsee Kuhmon länsilaidalla, Sotkamon rajalla, noin 30 kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Katermaksi kutsutaan melko laajaa aluetta, mutta kylän ytimenä voidaan pitää vuo ...

                                               

Kiekinkoski

Kiekinkoski on kuhmolainen kylä. Se sijaitsee 30-40km päästä Kuhmon keskustasta. Kylä on pieni. Sen tunnetuin järvi on Hieta-Kiekki. Kiekinkoski sijaitsee Hukkajärventien varrella ja siellä on ympärivuotisasuntojen lisäksi myös mökkejä. Luonto on ...

                                               

Lauvuskylä

Lauvuskylä on noin 75 asukkaan kylä Kuhmon kaupungissa Kainuussa. Kylä sijaitsee Kuhmon ja Nurmeksen välisen kantatien 75 varrella 31 kilometriä Kuhmon keskustasta Nurmeksen suuntaan. Nurmekseen on matkaa 46 kilometriä. Lauvuskylältä lähtee myös ...

                                               

Lentiira

Lentiira on Kuhmon kaupunkiin kuuluva kylä, joka sijaitsee samannimisen järven rannalla. Lentiirassa on noin 180 vakituista asukasta. Kesämökkejä on noin 250. Lentiirassa on poltettiin maailman suurin tervahauta vuonna 2000. Lentiiran kyläkoulu l ...

                                               

Lentua

Lentua on kylä Kuhmossa. Se sijaitsee valtatien 912 varrella koilliseen keskustasta Kainuun itärajalla. Nimensä kylä on saanut Lentua-järvestä, joka rajaa kylää yhdessä Ämmänsaareen johtavan maantien 912 kanssa. Kylällä toimii koulu, ja etäisyys ...

                                               

Rimpi (Kuhmo)

Rimpi eli Rimminkylä on muutamien talojen asutus Kuhmossa Änättijärven itärannalla ja Rimminvaaran laella. Siitä on matkaa valtakunnanrajalle linnuntietä Kiimavaaran kautta vain pari kilometriä ja maanteitse Vartiuksen raja-asemalle noin viisi ki ...

                                               

Timoniemi

Timoniemi on kylä keskellä Kuhmoa, noin 20 km keskustasta pohjoiseen Kekkostietä. Kylä elää maa- ja metsätaloudesta, mutta suurin osa kylän ihmisistä käy töissä keskustassa. Timoniemellä toimii kyläyhdistys, jonka puheenjohtajana toimii Teija Hav ...

                                               

Vepsä (Kuhmo)

Vepsälle on tullut ensimmäinen asukas 1600-luvulla Pihlajanvaaralle nykyinen Toivola. Myöhemmin asukkaita tuli lisää Vepsänjärven rannoille sekä myös Kuhmon kirkonkylälle päin. Varhaisina aikoina oli toistakymmentä taloa sekä joitakin pienempiä m ...

                                               

Ylä-Vieksi

Ylä-Vieksi on 120 asukkaan kylä Kuhmon luoteiskulmalla, Kajaanista itään. Ylä-Vieksin keskus sijaitsee Koskenmäen kaupan tienoilla Hyrynsalmentien varressa, noin 37 kilometrin päässä Kuhmon kaupunkikeskustasta. Muita Ylä-Vieksin pienoistaajamia o ...

                                               

Ypykkävaara

Ypykkävaara on kylä Kuhmon kunnassa Kainuussa. Nimen ypykkä -osa tarkoittaa lehmää. Kylä sijaitsee kantatien 89 varrella, noin 25 kilometriä länteen Vartiuksesta. Kylän laidalla sijaitsee Ypykkävaaran rautatieasema, jota käytetään pääasiassa puut ...

                                               

Haminalahti

Haminalahti on kylä Kuopiossa noin kahdeksan kilometriä keskustasta lounaaseen. Haminalahti on Kallaveden lahti Kuopionniemen länsireunan tyvellä. Haminalahden kylän alueella on Haminalahden kartanon lisäksi muun muassa nuorisoseurantalo, kaupung ...

                                               

Hirvilahti

Hirvilahti on noin 350 asukkaan kylä Kuopion Länsirannan alueella Kallaveden tuntumassa, maanteitse noin 35 kilometriä kaupungin keskustasta luoteeseen. Hirvilahdessa toimii Hirvilahden alakoulu Niemisjärventie 15 esikouluineen ja päiväkoti Länsi ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →