★ Free online encyclopedia. Did you know? page 249                                               

Koitila

Koitila on kylä Taivalkosken kunnassa, noin 15 kilometrin päästä kunnan keskustasta koilliseen. Kylän tärkein tieyhteys on yhdystie 8631. Kylältä löytyy Jokikylän kalastuskunnan ja Metsähallituksen isännöimä kalastusalue, jossa vuorottelevat kosk ...

                                               

Kurtti

Kurtti on kylä Taivalkosken kunnassa. Se sijaitsee Kurtinjärven rannalla seututien 800 sekä lakkautetun Taivalkosken radan varrella, noin 15 kilometriä etelään Taivalkosken kuntakeskuksesta. Kylän alueella asukkaita oli vuonna 2010 yli 100. Kylän ...

                                               

Loukusa

Loukusa eli Loukuskylä on kylä Taivalkosken kunnassa. Se sijaitsee noin 30 kilometrin päässä kunnan keskustaajamasta Posioon päin seututien 863 varrella. Kylän tärkeimpänä elinkeinona on ollut maatalous, mutta se on vähentynyt nykypäivänä. Kyläll ...

                                               

Metsäkylä (Taivalkoski)

Metsäkylä on Taivalkosken kunnassa sijaitseva noin 370 asukkaan kylä, joka sijaitsee noin 35 kilometrin päästä kunnan keskustasta etelään Puolankaan päin, seututie 800:n varressa. Metsäkylä on pinta-alaltaan Taivalkosken kunnan suurimpia kyliä, y ...

                                               

Parviainen (Taivalkoski)

Parviainen on Taivalkosken kunnassa, lähellä Pudasjärven kunnanrajaa Iijoen länsipuolella sijaitseva kylä. Se sijaitsee noin 25 kilometrin päässä Taivalkosken kirkonkylältä. Kylä sai nimensä 1620-luvulla sinne rakennetusta Parviaisen talosta, jon ...

                                               

Tyrävaara

Tyrävaara on kylä samannimisen vaaran juurella Taivalkosken kunnassa. Kylä sijaitsee Tyräjärven pohjoisrannalla. Taivalkosken keskustaajamasta on matkaa kylään noin 30 kilometriä. Lähimmät muut kylät ovat Metsäkylä ja Jokijärvi sekä Suomussalmen ...

                                               

Jokisilta

Jokisilta on kylä Tyrnävän kunnassa Pohjois-Pohjanmaalla. Kylä sijaitsee noin seitsemän kilometriä Tyrnävän kirkonkylästä pohjoiseen yhdystien 8240 läheisyydessä. Asutus on keskittynyt pääasiassa Ängeslevänjoen varrelle. Jokisillan koulu lakkaute ...

                                               

Keskikylä (Tyrnävä)

Keskikylä on kylä Tyrnävän kunnassa. Se sijaitsee kirkonkylän ja Kolmikannan kylän välillä. Pitkänomainen, nauhamainen jokivarsikylä on kasvannut enemmän Tyrnävänjoen länsipuolelle Keskikyläntien varteen.

                                               

Korvenkylä (Tyrnävä)

Korvenkylä on pieni maaseutukylä Tyrnävän kunnassa, joka sijaitsee noin 7 kilometriä kirkonkylältä. Kylä sijaitsee Tyrnävän, Limingan ja entisen Temmeksen kunnan rajamailla, minkä vuoksi välillä on ollut epäselvyyksiä, mihin kuntaan kukin asukas ...

                                               

Ojakylä (Tyrnävä)

Ojakylä on kylä Tyrnävän kunnassa. Se sijaitsee noin 7 kilometriä Tyrnävän kirkonkylästä koilliseen, laajan peltoaukean reunalla. Kylän läpi menee Tyrnävältä Kempeleeseen johtava Murrontie. Kylän vanhimmilla tiloilla on asuttu jo 1600-luvulla. Ky ...

                                               

Parras

Parras on kylä Tyrnävän kunnassa. Se sijaitsee noin viiden kilometrin päästä Kirkonkylältä luoteeseen. Alue rajoittuu lännessä Limingan kuntaan ja siellä sijaitsevaan Kedonperän kylään, pohjoisessa Jokisiltaan, idässä Ängeslevään ja etelässä Lepp ...

                                               

Ängeslevä (Tyrnävä)

Ängeslevä on kylä Tyrnävän kunnassa Pohjois-Pohjanmaalla. Kylä sijaitsee seututien 827 varressa, paikallistien 18637 ja Ängeslevänjoen risteyskohdassa, noin kolmen kilometrin päässä Tyrnävän kirkonkylän koillispuolella. Kylä sijaitsee maisemallis ...

                                               

Ahmas

Ahmas on kylä ja entinen rautatieasema Utajärven kunnassa Pohjois-Pohjanmaalla. Kylä sijaitsee noin 15 kilometriä kaakkoon Utajärven kuntakeskuksesta. Käytännössä kylä on muodostunut Ahmasjärven ympärille. Valtatie 22 kulkee kylän itälaidalla.

                                               

Autio (Utajärvi)

Autio on kylä Utajärven kunnassa Pohjois-Pohjanmaalla. Kylä sijaitsee seututien 837 tuntumassa Utosjoen varrella noin kolme kilometriä Sanginkylästä etelään ja noin 16 kilometriä koilliseen Utajärven kuntakeskuksesta. Kylä on pieni maaseutukylä, ...

                                               

Juorkuna

Kylän läpi kulkeva Utajärven ja Puolangan välinen seututie 837 on alueen tärkein kuljetusväylä. Alueella ei ole erillisiä kevyen liikenteen väyliä, joten vilkasliikenteinen tie 837 on vaarallinen jalankulkijoille ja muulle kevyelle liikenteelle. ...

                                               

Kivijärvi (Utajärvi)

Kivijärvi on kylä Utajärven kunnassa Pohjois-Pohjanmaalla. Se sijaitsee samannimisen järven länsirannalla Juorkunan kylän pohjoispuolella, noin 40 kilometriä koilliseen Utajärven keskustaajamasta. Kylä on muodostunut Juorkunan ja Marttisjärven vä ...

                                               

Marttisjärvi

Marttisjärvi on kylä Utajärven kunnassa Pohjois-Pohjanmaalla. Kylä sijaitsee samannimisen järven luoteispuolella noin 45 kilometrin päässä kunnan keskustaajamasta koilliseen.

                                               

Murronkylä (Utajärvi)

Murronkylä on kylä Poikajoen varrella Utajärven kunnassa Pohjois-Pohjanmaalla. Kylä sijaitsee noin seitsemän kilometriä länsilounaaseen Utajärven keskustaajamasta.

                                               

Naamankylä

Naamankylä sijaitsee parinkymmenen kilometrin päässä kunnan keskustaajamasta itään, yhdystieltä 8300 risteävän Naamantien varrella. Perimätiedon mukaan kylä on syntynyt isonvihan aikaan, kun venäläisiä ryöstäjiä pakoon lähteneet perheet rakensiva ...

                                               

Niska (Utajärvi)

Niska on kylä Utajärvellä valtatien 22 ja Oulujoen varrella, noin kymmenen kilometriä etelään Utajärven kuntakeskuksesta. Kylä sijaitsee paikassa, jossa Lähtevänoja laskee Oulujokeen. Kylällä on aiemmin sijainnut postipysäkki sekä Oulun–Kontiomäe ...

                                               

Potku (Utajärvi)

Potku sijaitsee Potkunjoen varrella, noin yhdeksän kilometriä eteläkaakkoon Sanginkylästä ja noin 20 kilometriä itäkoilliseen Utajärven keskustaajamasta. Kylä kuuluu Sanginkylän koulupiiriin. Potkulle lähtee maantie Yli-Utoksen suuntaan seututiel ...

                                               

Sapilasmaa

Sapilasmaa on kylä Utajärven kunnassa Pohjois-Pohjanmaalla. Se on Sanginkylän pohjoisin kolkka eli lähimpänä Juorkunaa Puolangalle menevän seututien varrella. Sapilasmaan eli Jokikylän koulun paikasta oli kiistaa 1950-luvun vaihteessa. Jokikylä s ...

                                               

Sotka (Utajärvi)

Sotka on noin 110 asukkaan kylä Utajärvellä Pohjois-Pohjanmaalla. Kylä sijaitsee Sotkajärven rannalla Oulujoen, valtatien 22 sekä Oulu–Kontiomäki-rautatien varrella noin kahdeksan kilometriä länteen Utajärven keskustaajamasta, ja noin 55 kilometr ...

                                               

Särkijärvi (Utajärvi)

Särkijärvi on noin 150 asukkaan kylä Utajärven kunnassa Pohjois-Pohjanmaalla lähellä Kainuun rajaa. Kylä sijaitsee samannimisen järven rannalla noin 50 kilometrin päässä Utajärven kuntakeskuksesta koilliseen, Puolangalle johtavan seututien 837 va ...

                                               

Yli-Utos

Kylä sijaitsee Utosjoen varrella noin 26 kilometriä koilliseen kunnan keskustaajamasta. Yli-Utos on tyypillinen jokivarteen levittäytynyt kylä, rakennusryhmät ja viljelysmaat ovat levittäytyneet Utosjoen varsille noin viiden kilometrin matkalle. ...

                                               

Jylhämä

Jylhämä on kylä Vaalan kunnassa, samoin kuin ensimmäinen vesivoimalaitos Oulujoessa Oulujärven länsipäästä eli Vaalankurkusta alaspäin. Vuonna 1954 Säräisniemestä, joka oli entinen alueellinen kuntakeskus, muodostettiin uusi Vaalan kunta, johon l ...

                                               

Järvikylä (Vaala)

Järvikylä on yksi Vaalan kylistä. Se sijaitsee Oulujoen pohjoisrannalla, Jylhämän ja Vaalan kirkonkylän pohjoispuolella valtatien 22 varrella. Kylä muodostuu Järvikylän, Korpelanvaaran, Mäkelän ja Varpuvaaran kulmakunnista, ja se on syntynyt Alaj ...

                                               

Liminpuro

Liminpuro on kylä Vaalan kunnassa Pohjois-Pohjanmaalla. Se sijaitsee Oulujärven Jaalanganlahden rannalla, valtatien 22 ja Oulun–Kontiomäen rautatien varrella noin 22 kilometriä itään Vaalan keskustaajamasta. Nimensä kylä on saanut Jaalanganlahtee ...

                                               

Neittävä

Neittävä on 200 asukkaan kylä Vaalan kunnassa Pohjois-Pohjanmaalla. Kylän nimen alkuperästä on kaksi teoriaa. Tarun mukaan kylän ensimmäiset asukkaat olivat kolme neitiä, mistä kylä sai nimen Neittävä. Toisen teorian mukaan nimi tulee saamenkieli ...

                                               

Nimisjärvi

Nimisjärvi on Vaalan kuntaan kuuluva kylä, joka sijaitsee samannimisen järven rannalla. Siellä toimi talvisodan aikana Flygflottilj 19:n lentokenttä Ulrik 2.

                                               

Nuojua

Nuojua on kylä Vaalan kunnassa, Oulujoen ja Oulun–Kontiomäen rautatien välisellä alueella. Kylältä on matkaa valtatielle 22 noin seitsemän kilometriä ja Vaalan kirkonkylälle noin yhdeksän kilometriä. Kylän alueella sijaitsee Nuojuan vesivoimalait ...

                                               

Oterma

Oterma on kylä Vaalan kunnassa Pohjois-Pohjanmaalla. Kylä sijaitsee Oulujärven pohjoispuolella Paatinjärven ja Otermanjärven alueella Vaalan ja Puolangan välisen seututien 800 varrella, noin 20 kilometriä koilliseen Vaalan keskustaajamasta. Oterm ...

                                               

Pelso

Pelso tai Pelsonsuo on Vaalan kunnan länsiosassa sijaitseva kylä, joka on rakentunut Pelson vankilan ympärille. Kylän etäisyys on Vaalan kirkonkylästä 27 kilometriä, Kestilästä 27 kilometriä ja Muhokselta 47 kilometriä. Sen länsipuolella kulkee y ...

                                               

Kerisalo

Kerisalo on kylä Joroisten kunnassa Etelä-Savossa. Kylä sijaitsee lähellä Haukiveden rantaa Joroisten keskustaajamasta kaakkoon Rantasalmen rajalla. Kylän kautta kulkee Huutokoski–Parikkala-rata, joka vuodesta 1988 on palvellut vain tavaraliikenn ...

                                               

Kolma

Kolma on kylä Joroisten kunnassa noin 15 kilometriä Varkaudesta lounaaseen ja noin 10 kilometriä Joroisten kirkonkylältä. Kylällä on noin 130 taloutta. Kolmalla sijaitsi aikoinaan Huutokoski–Joensuu-rautatien ensimmäinen väliasema, Kolman pysäkki ...

                                               

Kortteinen

Kortteinen on kylä Kaavin kunnassa Pohjois-Savossa. Kylä sijaitsee noin 15 kilometrin päässä Kaavin kirkonkylästä. Asukkaita Kortteisen kyläkeskuksessa on reilut 30. Asukasmäärä on noin 250, jos mukaan lasketaan kylän lähialueet 5 km:n säteellä. ...

                                               

Kurjalanranta

Kurjalanranta on kylä Leppävirran kunnassa. Etäisyys Leppävirran kirkonkylästä noin 25 kilometriä. Kurjalassa on oma koulu, jalkapallokenttä ja jääkiekkokenttä. Kurjala on lähellä Suvasvettä. Nykyisin koulussa on 35–45 oppilasta. Kylän nimi juont ...

                                               

Moninmäki

Moninmäki on kylä Leppävirralla Keski-Savossa ja samanniminen mäki kyseisessä kylässä Soisalon saaressa Unnukkajärven ja Suvasveden Paljakkaveden välissä. Paikka saanut nimensä Monni -sukunimen mukaan, ja siitä on käytetty aiemmin myös nimeä Monn ...

                                               

Oravikoski

Oravikoski on kylä ja taajama Leppävirralla. Oravikoskelta on matkaa Leppävirran keskustaan 13 kilometriä ja Kuopioon 40 kilometriä. Oravikoskella toimi vuosina 1959–1987 Outokumpu Oy:n Kotalahden nikkelikaivos.

                                               

Timola

Timola Leppävirran kuntaan kuuluva kylä. Se sijaitsee kunnan lounaisosassa, Unnukan ja Osmajoen välisellä alueella rajoittuen etelässä Varkauden kaupunkiin ja pohjoisessa Häikiän ja Takkulan kyliin. Pääosin kylän asutus sijoittuu niin sanotun van ...

                                               

Koirakoski

Koirakoski on Sonkajärven kunnassa Pohjois-Savon maakunnassa sijaitseva kylä. Kantatie 87 Nurmekseen ja Rautavaaralle kulkee Koirakosken kautta. Kylän läpi virtaa Nurmijoki, joka laskee kylän eteläpuolella Sälevään. Kylässä toimii Koirakosken seu ...

                                               

Oinasjärvi (Sonkajärvi)

Oinasjärvi on Sonkajärven kunnassa Pohjois-Savon maakunnassa sijaitseva kylä. Oinasjärventien kyläyhdistyksen alueena on Sonkajärven kunnan eteläinen alue Oinasjärventien varrella. Kylän alue alkaa Harvanjoesta, käsittäen Mustanjoen, Marjomäen, K ...

                                               

Sonkakoski

Sonkakoski on Sonkajärven kunnassa Pohjois-Savon maakunnassa sijaitseva kylä. Kylä on saanut nimensä kylän läpi virtaavan Matkusjoessa olevan kosken mukaan. Kylässä risteävät tie 5862 Poromäentie / Jyrkäntie, tie 5863 Sonkakoskentie, tie 16295 Hi ...

                                               

Vänninmäki

Vänninmäki on kylä Sonkajärven kunnassa Pohjois-Savossa. Kylässä toimii nuorisoseura, jonka salibandyjoukkue voitti Savon Sanomat -turnauksen 2011. Seura sai Kotiseutuliitolta 4 000 euron avustuksen seurantalon kunnostamiseen vuonna 2014. Vänninm ...

                                               

Nissilä

Nissilä on kylä Vieremän kunnan ja Pohjois-Savon maakunnan pohjoisosassa. Seudulla on ollut ihmisasutusta jo Suomusjärven kulttuurin aikaan. Kylää ympäröiviin järviin kuuluvat Hällämö, Rotimo ja Kaatiainen.

                                               

Salahmi

Salahmi on Vieremän kunnassa sijaitseva kylä. Se sijaitsee noin 7 kilometriä kuntakeskustasta pohjois-luoteeseen. Kylällä toimi vuosina 1810–1909 rautaruukki, joka käytti raaka-aineenaan järvien pohjasta nostettua järvimalmia eli limoniittia. Vuo ...

                                               

Kopsuo

Asutus Kopsuolla on vakituisen asutuksen ja mökkiasutuksen sekoitus. Mökkiasutusta alueella on runsaasti, kuitenkin ympärivuotisiakin asukkaita kylästä löytyy. Vanhoja taloja tai torppia lähialueilla on muun muassa Liuhtola, Uutela, Eloranta ja V ...

                                               

Kurhila

Kurhila on Länsi-Asikkalassa sijaitseva kylä, jossa on ollut asutusta jo tuhansien vuosien ajan. Kurhila sijaitsee valtatie 24:n varrella, noin 7 kilometriä Asikkalan kuntakeskus Vääksystä pohjoiseen Jämsän suuntaan. Kurhilassa sijaitsee Länsi-As ...

                                               

Salo (Asikkala)

Huonpohjanvuoren kivikautinen kalliomaalaus. Kartanonlahden rautakautinen polttokenttäkalmisto. Lepokallion varhaismetallikautinen lapinraunio. Ala-Pietilän polttokenttäkalmisto. Ylä-Hokkalan kivikautinen asuinpaikka. Patalahden kivikautinen kall ...

                                               

Särkijärvi (Asikkala)

Särkijärvi on kylä Asikkalan kunnassa lähellä Kalkkisia. Särkijärvi koostuu monista sukutiloista, jotka ovat edelleen joko kokonaan tai osittain samojen 1500-luvulta tunnettujen sukujen hallussa. Kylältä löytyy Kalkkisten koski, joka on ollut mer ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →