★ Free online encyclopedia. Did you know? page 334                                               

Alasäiniö

Alasäiniö on kylä entisessä Viipurin maalaiskunnassa Neuvostoliitolle luovutetulla alueella. Nykyisin kylän alue kuuluu Viipurin piiriin. Alasäiniö oli pieni kylä ja se käsitti Säiniönjoen ja Viipurin kaupungin välisen alueen maalaiskunnan eteläo ...

                                               

Haankylä

Haankylä, myös Haka, oli kylä Viipurin maalaiskunnassa Suomen Neuvostoliitolle luovuttamalla alueella. Haankylä sijaitsi Viipurin maalaiskunnan länsiosassa Viipurinlahteen työntyvällä niemellä. Haankylä rajoittui idässä ja pohjoisessa Viipurin ka ...

                                               

Hapenensaari

Hapenensaari on saari Viipurinlahdessa ja entinen kylä entisen Viipurin maalaiskunnan alueella Venäjällä, Suomen luovuttamalla alueella. Hapenensaari sijaitsee Viipurinlahden länsiosassa Piispansaaren länsipuolella. Hapenensaaren kylä sijaitsi Vi ...

                                               

Hämäläinen (Viipurin mlk)

Hämäläinen oli kylä entisessä Viipurin maalaiskunnassa Suomen Neuvostoliitolle luovuttamalla alueella Venäjällä. Hämäläisen kylä sijaitsi maalaiskunnan itäosassa Viipurin kaupungin kaakkoispuolella. Hämäläisen naapurikyliä olivat Yläsäiniö, Alasä ...

                                               

Juustila

Juustila on kylä ja taajama Saimaan kanavan varrella Viipurin pohjoispuolella Suomen Neuvostoliitolle luovuttamalla alueella Venäjällä. Osa Juustilan kylästä kuuluu Suomen vuokraamaan Saimaan kanava vyöhykkeeseen. Suomelle kuuluessaan Juustila ku ...

                                               

Kaipola (Viipurin mlk)

Kaipola oli kylä Viipurin maalaiskunnassa Suomen Neuvostoliitolle luovuttamalla alueella. Nykyisin kylän alue kuuluu Venäjälle, mutta on asumaton. Kaipolan kylä sijaitsi Viipurin maalaiskunnan pohjoisosassa Antrean vastaisella rajalla. Kaipolan n ...

                                               

Kiiskilä (Viipurin mlk)

Kiiskilä oli kylä Viipurin maalaiskunnassa Suomen Neuvostoliitolle luovuttamalla aleella. Nykyisin Kiiskilän alue kuuluu Venäjän Leningradin alueen Viipurin piiriin, mutta alueella ei ole asutusta. Kiiskilä sijaitsi Viipurin maalaiskunnan länsios ...

                                               

Kilpeenjoki

Kilpeenjoki on kylä Viipurista Jääskeen vievän tien varrella Suomen luovuttamalla alueella Viipurin piirissä Venäjällä. Suomelle kuuluessaan Kilpeenjoki kuului Viipurin maalaiskuntaan ja Ihantalan seurakuntaan. Kilpeenjoki jakaantui virallisesti ...

                                               

Kähäri (Viipurin mlk)

Kähäri on kylä entisessä Viipurin maalaiskunnassa Suomen luovuttamalla alueella Venäjällä. Kähäri sijaitsi Viipurin maalaiskunnan itäosassa ja sen naapurikyliä olivat Suurpero, Perojoensuu ja Kurikkala. Kylän länsirajalla virtasi Perojoki. Vuonna ...

                                               

Lihaniemi

Lihaniemi on niemi ja entinen kylä Viipurinlahden itärannalla Venäjällä Suomen luovuttamalla alueella. Lihaniemi sijaitsi Uuraansalmen ja Rauhalahden välissä. Lihaniemen kylä käsitti vain noin puolet niemestä, sillä niemen tyviosa kuului Samolan ...

                                               

Lyykylänjärvi

Lyykylänjärvi, myös Lyykylä tai Lyykkylä, oli kylä entisessä Viipurin maalaiskunnassa Venäjällä, Suomen Neuvostoliitolle luovuttamalla alueella. Lyykylänjärvi sijaitsi Viipurin maalaiskunan itäosassa Lyykylänjärven ja Näätälänjärven eteläpään ymp ...

                                               

Mannikkala

Mannikkala on kylä Lyykylänjärven etelärannalla Viipurin koillispuolella Venäjällä, Suomen luovuttamalla alueella. Suomelle kuuluessaan Mannikkala kuului Viipurin maalaiskuntaan ja Ihantalan seurakuntaan. Mannikkala sijaitsi aivan Viipurin kaupun ...

                                               

Nuoraa

Nuoraa eli Sokolinskoje on maaseututaajama ja rautatiepysäkki Viipuri–Koivisto-radalla Johanneksen kunnassa Viipurin eteläpuolella, nykyisin Venäjälle kuuluvalla Karjalankannaksella. Suomelle kuuluessaan Nuoraa oli Viipurin maalaiskunnan kylä, jo ...

                                               

Näätälä

Näätälä on kylä Kähärin kunnallishallintoalueella Viipurin piirissä Venäjällä Suomen luovuttamalla alueella. Suomelle kuuluessaan Näätälä kuului Viipurin maalaiskuntaan. Näätälä sijaitsi maalaiskunnan itäoassa Heinjoen ja Antrean rajalla Näätälän ...

                                               

Perojoensuu

Perojoensuu on entinen kylä entisessä Viipurin maalaiskunnassa Suomen Neuvostoliitolle luovuttamalla alueella Venäjällä. Nykyisin kylän alueella ei ole asutusta, eikä sillä sen vuoksi ole asutusnimeä venäläisissä kartoissa. Perojoensuun kylä sija ...

                                               

Pihkala (Viipurin mlk)

Pihkala oli luovutetulle alueelle jääneen Viipurin maalaiskunnan pohjoisin kylä. Kylä rajoittui lännessä Nuijamaan kuntaan ja idässä Jääsken kuntaan. Viipurin maalaiskunnan alueella sen naapurikylä oli Terävälä. Pihkalan kylä ja Nuijamaan puolell ...

                                               

Porkansaari

Porkansaari on Viipurinlahden saari ja entinen kylä entisen Viipurin maalaiskunnan alueella Venäjällä, Suomen luovuttamalla alueella. Porkansaari sijaitsee Viipurinlahden länsiosassa Piispansaaren ja Koivuniemen välissä. Saari on pohjoispäästään ...

                                               

Repola–Tervajoki

Repola oli kylä Viipurin maalaiskunnassa Suomen Neuvostoliitolle luovuttamalla alueella. Repolan kylä sijaitsi Viipurinlahden länsirannalla. Kylä muodosti muusta Viipurin maalaiskunnasta erillisen alueen, josta sen erotti mantereen puolella kapea ...

                                               

Samola

Samola oli kylä entisessä Viipurin maalaiskunnassa Suomen Neuvostoliitolle luovuttamalla alueella. Nykyisin alue kuuluu Venäjän Leningradin alueen Viipurin piiriin, mutta alueella on vain vähän asutusta eikä sillä ole venäläistä asutusnimeä. Samo ...

                                               

Suurpero

Suurpero on kylä Viipurin itäpuolella Venäjällä Suomen luovuttamalla alueella. Suomelle kuuluessaan Suurpero oli asukasluvultaan Viipurin maalaiskunnan toiseksi suurin kylä. Vuonna 1937 Suurperolla oli 1 295 asukasta. Suurpero sijaitsi Viipurin m ...

                                               

Tali (Viipurin mlk)

Tali on kylä ja rautatieasema Viipurin–Antrean rataosalla entisessä Viipurin maalaiskunnassa Neuvostoliitolle luovutetulla alueella. Tali tunnetaan ehkä parhaiten kesällä 1944 käydystä suuresta Talin–Ihantalan taistelusta, jossa suomalaiset saiva ...

                                               

Terävälä

Terävälä oli kylä entisessä Viipurin maalaiskunnassa Suomen Neuvostoliitolle luovuttamalla alueella. Nykyisin kylässä ei ole asutusta. Terävälä sijaitsi Viipurista pohjoiseen vievän valtatie 14 varrella maalaiskunnan pohjoisosassa ja oli kunnan t ...

                                               

Tienhaara (Viipurin mlk)

Tienhaara oli taajama entisessä Viipurin maalaiskunnassa, rautatien ja maantien varrella heti Viipurin ja Suomenvedenpohjan länsipuolella ja se kuului Ykspään kylän alueeseen Viipurin Maalaiskuntaan. Tienhaara sijaitsi paikassa, jossa Viipurista ...

                                               

Ykspää

Ykspää oli kylä ja rautatiepysäkki entisessä Viipurin maalaiskunnassa Suomen Neuvostoliitolle luovuttamalla alueella. Nykyisin kylä luetaan osaksi Tienhaaran taajamaa. Ykspää sijaitsi Viipurin maalaiskunnan länsiosassa ja se käsitti alueen Viipur ...

                                               

Ylivesi

Ylivesi oli kylä entisessä Viipurin maalaiskunnassa Suomen Neuvostoliitolle luovuttamalla alueella. Nykyisin Yliveden alueella on jonkin verran asutusta, mutta venäläistä asutusnimeä sillä ei ole. Yliveden kylä sijaitsi Viipurin maalaiskunnan poh ...

                                               

Yläsäiniö

Yläsäiniö on Leningradin alueen Viipurin piirin Kähärin maalaiskuntaan kuuluva maaseututaajama Karjalankannaksella. Suomeen kuuluessaan Yläsäiniö oli Viipurin maalaiskunnan itäosassa Viipurin kaupungin ja Kuolemajärven kunnan välisellä alueella s ...

                                               

Alhola (Vuoksela)

Alhola oli kylä Vuokselan kunnan pohjoisosassa Neuvostoliitolle luovutetulla alueella. Alhola rajoittui koillisessa Vuoksen pohjoiseen laskuhaaraan kuuluvaan Sammutselkään. Virallisesti Alhola ei ollut oma kylänsä, vaan se oli osa Uuttakylää. Alh ...

                                               

Hirvisaari (Vuoksela)

Hirvisaari oli entisen Vuokselan kunnan pohjoisin kylä Neuvostoliitolle luovutetulla alueella. Hirvisaari oli nimensä mukaisesti alkujaan saari, mutta Vuoksen laskun myötä, vuonna 1857, Hirvisaari kasvoi kiinni mantereeseen luoteisosastaan. Tuoll ...

                                               

Kontula (Vuoksela)

Kontula on kylä entisen Vuokselan kunnan itäosassa Neuvostoliitolle luovutetulla alueella. Virallisesti Kontula oli osa Noisniemen kylää, mutta se sijaitsi erillään muusta Noisniemestä ja muodosti oman kyläyhteisönsä, jonka vuoksi se käytännössä ...

                                               

Kottila

Kottila on kylä entisen Vuokselan kunnan itäosassa Neuvostoliitolle luovutetulla alueella. Virallisesti Kottila oli osa Noisniemen kylää, mutta se sijaitsi erillään muusta Noisniemestä ja muodosti oman kyläyhteisönsä, jonka vuoksi se käytännössä ...

                                               

Päiväkivi

Päiväkivi oli kylä entisen Vuokselan kunnan eteläosassa Neuvostoliitolle luovutetulla alueella. Kylä sijaitsee Ison ja Pikku Vuoksen välisen niemen tyviosassa. Virallisesti Päiväkiveen kuului myös Vuokselan kirkonkylä Virkkilä, mutta se katsottii ...

                                               

Uusikylä (Vuoksela)

Uusikylä oli kylä Vuokselan kunnan länsiosassa Äyräpään rajalla Neuvostoliitolle luovutetulla alueella. Uuteenkylään kuuluivat virallisesti myös muusta kylästä erillään olevat Alhola ja Hirvisaari, vaikka ne yleensä luettiinkin omiksi kylikseen. ...

                                               

Mälkölä

Mälkölä on kylä Kähärin kunnassa Viipurin piirissä Leningradin alueella Venäjällä. Mälkölä sijaitsee Suomen Neuvostoliitolle luovuttamalla alueella. Mälkölä oli Suomelle kuuluessaan osa Äyräpään kuntaa. Se sijaitsi Äyräpään eteläosassa Muolaan va ...

                                               

Paakkola

Paakkola on kylä Kähärin kunnassa Viipurin piirissä Leningradin alueella Venäjällä. Paakkola sijaitsee Suomen Neuvostoliitolle luovuttamalla alueella. Paakkola oli Suomelle kuuluessaan osa Äyräpään kuntaa. Se sijaitsi Äyräpään pohjoisosassa Vuoks ...

                                               

Rahkola (Äyräpää)

Rahkola oli kylä entisessä Äyräpään kunnassa Suomen Neuvostoliitolle luovuttamalla alueella. Rahkola sijaitsi Äyräpään länsiosassa, kooltaan suuremman Kaukilan kylän välittömässä läheisyydessä ja usein Rahkola luettiinkin osaksi Kaukilaa tai kyli ...

                                               

Vuosalmi

Vuosalmi oli kylä Äyräpään kunnassa Karjalankannaksella Viipurin läänissä Neuvostoliitolle luovutetulla alueella. Nykyisin kylä on asumaton ja sen alue kuuluu Venäjän Leningradin alueen Käkisalmen piiriin. Vuosalmi oli pinta-alaltaan Äyräpään kun ...

                                               

Novgorodin kuvernementti

Novgorodin kuvernementti oli hallintoalue Venäjällä vuosina 1727–1927. 1800-luvun lopussa sen pinta-ala oli 122 342 neliökilometriä. Asukkaita oli vuoden 1897 väestönlaskennan mukaan 1 367 000 henkeä. Kuvernementin hallinnollinen keskus oli Novgo ...

                                               

Suomen armeijan ulkomaalaiset vapaaehtoiset talvisodassa

Talvisodan ulkomaalaiset vapaaehtoiset olivat muiden maiden kansalaisia, jotka vapaaehtoisesti ilmoittautuivat palvelukseen Suomen Puolustusvoimiin talvisodan aikana. Osa heistä saapui Suomeen talvisodan aikana. Talvisodan päättyessä Suomen armei ...

                                               

Lapin Ryhmä

Talvisodan Lapin Ryhmä oli osa Pohjois-Suomen Ryhmää. Sen tehtävänä oli puolustaa Oulun, Pudasjärven, Taivalkosken ja Ohtajärven pohjoispuolista aluetta ja torjua Sallan suunnasta tuleva neuvostojoukkojen hyökkäys. Lapin Ryhmä koostui Lapin aluee ...

                                               

Osasto Sisu

Osasto Sisu oli kapteeni Bertil Nordlundin komentama 8. tammikuuta 1940 perustettu jalkaväkiyksikkö, johon koottiin ulkomaalaisia vapaaehtoisia taistelemaan talvisodassa Suomen puolustusvoimissa. Eniten osastossa oli unkarilaisia ja virolaisia, m ...

                                               

Naistenmatka

Naistenmatka on Pirkkalan 7. kunnanosa ja kylä. Sen asukasluku oli 800 henkeä vuonna 1997 eli noin 15 % Pirkkalan asukkaista. Ensimmäiset rakennukset Naistenmatkan kylällä olivat 1500-luvulla Suupanmäellä. Pirkkalan palvelut alkoivat 1950-luvun a ...

                                               

Arsenal Stadium

Arsenal Stadium on entinen jalkapallostadion Lontoossa. Yleisimmin se tunnetaan sijaintinsa mukaan nimellä Highbury. Se avattiin vuonna 1913 ja suljettiin vuonna 2006. Se toimi Englannin Valioliigassa pelaavan jalkapalloseura Arsenal FC:n kotiken ...

                                               

Boleyn Ground

Boleyn Ground, joka tunnettiin sijaintinsa mukaan myös nimellä Upton Park, oli jalkapallostadion Upton Parkin kaupunginosassa Lontoossa, Englannissa. Se toimi West Ham Unitedin kotistadionina Vuosina 1904-2016. Vuonna 1904 valmistuneen stadionin ...

                                               

Emirates Stadium

Emirates Stadium on jalkapalloseura Arsenalin stadion Islingtonissa, Pohjois-Lontoossa. Sen nimeksi suunniteltiin Ashburton Grovea ja New Highburya, mutta sen nimioikeudet myytiin Emirates-lentoyhtiölle ja näin stadionin nimeksi tuli Emirates Sta ...

                                               

Stamford Bridge

Stamford Bridge on lontoolaisen Chelsea Football Club -jalkapalloseuran kotistadion. Stamford Bridge avattiin virallisesti 28. huhtikuuta 1877. Ensimmäisen 28 vuoden aikana Stamford Bridgellä ei kuitenkaan pelattu lainkaan jalkapalloa, vaan kilpa ...

                                               

Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham Hotspur Stadium on jalkapallostadion, joka toimii Tottenham Hotspurin kotistadionina Lontoossa, Englannissa. Stadionin kapasiteetti on 62 062, mikä tekee stadionista kapasiteetiltaan kolmanneksi suurimman Englannissa. Se rakennettiin se ...

                                               

White Hart Lane

White Hart Lane oli stadion Tottenhamissa, Lontoossa, Englannissa ja se toimi Tottenham Hotspurin kotistadionina. Joukkue muutti stadionille sen valmistusvuonna 1899. Ensimmäinen ottelu päättyi Spursin 4–1 voittoon Notts Countysta. Ottelua seuras ...

                                               

Medborgarhuset

Medborgarhuset on Tukholman Södermalmilla, Medborgarplatsenin aukion laidalla sijaitseva rakennuskompleksi. Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Karl Martin Westerberg, joka voitti vuonna 1930 järjestetyn suunnittelukilpailun. Talo valmistui 1939. ...

                                               

Petersenin talo

Petersenin talo on rakennus Tukholman vanhassakaupungissa. Se on rakennettu vuosina 1645–1659, ja sen suunnitteli arkkitehti Christian Julius Döteber. Toimeksiantaja oli Tukholman linnassa työskennellyt Regner Leuhusen. Talo rakennettiin renessan ...

                                               

Södra Bankohuset

Södra Bankohuset eli Gamla Riksbanken on entinen Ruotsin valtionpankin eli Sveriges Riksbankin rakennus Tukholman vanhassakaupungissa, Järntorget-aukion itäreunalla. Se oli valmistuessaan yksi Pohjois-Euroopan ensimmäisiä nimenomaisesti pankiksi ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →