Back

★ Ajattelu - ajattelu ..                                               

Sokrates (täsmennyssivu)

Sokratis Skartsis s. 1936, kreikkalainen runoilija ja professori. Sokratis Papastathopoulos s. 1988, kreikkalainen jalkapalloilija. Sokratis Kokkalis s. 1939, kreikkalainen liikemies. Sócrates 1954–2011, brasilialainen jalkapalloilija.

Ajattelu
                                     

★ Ajattelu

Ajattelu on aivojen tapahtuman prosessi, jonka jotkut organismit ovat yrittää hahmottaa ja jäsentää todellisuutta. Kognition synonyymi lisäksi käsite on tilanteen mukaan eri tarkempia tai vähemmän tiukkoja määritelmiä.

Ajattelua voidaan tarkoittaa yleistä pohdintaa, julkista järjen käyttöä eli filosofiaa. Todellisuuden, tiedon ja hyvän elämän luonne ovat vanhan ajattelun aiheita. Ajattelu arkikielessä viitataan usein etenkin tietoinen keskittynyt ajattelu vastustaa ajatusta ilmainen vaeltelulle.

Harvardin yliopiston tutkimuksessa todettiin, että ihmiset ajattelevat jotain aivan muuta kuin mitä hän tällä hetkellä tekee noin puolet hereilläoloajastaan. Tämä voi johtua siitä, että aivojen neuroverkon ylläpitää osat aktivoituvat ajatuksia vaeltaa pois.

                                     

1. Kirjallisuus. (Literature)

 • Dennett, Daniel C.: Miten mieli toimii. Erilaisia ajatuksia: Kohti ymmärrystä tietoisuuden, 1997. Kääntänyt Leena Niva. Porvoo: WSOY, 1997. ISBN 951-0-21531-7.
 • Kallio, Eeva: Ajattelun kehitys aikuisuudessa: kohti multi-visual kulma. Helsinki: suomen kasvatus -, tiede yhteiskunnassa, joka julkaistiin 71, 2016. ISBN 978-952-5401-73-8.
 • Kahneman, Daniel: Ajattelu, nopeasti ja hitaasti. Kääntänyt Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2012. ISBN 978-952-5697-55-1.
 • Juntunen, Juhani ym.: Aivot ja ajattelu: Kliininen kognitiivinen neurotiede. Klaukkala: Recallmed, 2008. ISBN 978-951-847-072-7.
 • Dennett, Daniel C. Tietoisuus selitti. Tietoisuus selitti, 1991. Suomentanut Tiina Kartano. Helsinki: Art House, 1999. ISBN 951-884-190-X.
                                     

2. Aiheesta muualla. (Topic elsewhere)

 • Tutkijat: Apinat tietoinen omaa ajattelua. Helsingin sanomien 21.2.2011.
 • Marjaana Lindeman: Kokemus, yksityiskohtaiset ja rationaalinen ajattelu. Tiede 5 / 1997.
                                     
 • Vapaa - ajattelu tarkoittaa uskonnosta vapaata ajattelua joka suhtautuu kriittisesti kirkkoon ja sen yhteiskunnalliseen vaikutukseen ja pyrkii täydelliseen
 • Formaali eli muodollinen ajattelu tarkoittaa kykyä ajatella loogisesti ja abstraktisesti Inhelder & Piaget, 1958 Jean Piaget ja Bärbel Inhelder esittivät
 • Myönteinen eli positiivinen ajattelu on elämänasenne, jossa ajatukset keskitetään hyviin asioihin ja tilanteiden tuomiin mahdollisuuksiin huonojen asioiden
 • Ajattelu kieli, merkitys: Analyyttisen filosofian avainkirjoituksia on Panu Raatikaisen toimittama artikkelikokoelma analyyttisesta filosofiasta. Teos
 • Sosiologinen ajattelu engl. Thinking sociologically: An introduction for everyone on Zygmunt Baumanin vuonna 1990 ilmestynyt kirja sosiologiasta. Bauman
 • Historiallinen ajattelu edistys ja yhteiskunta on Matti Viikarin 1943 1994 postuumi kokoomateos. Kirjan ovat toimittaneet Tapani Hietaniemi, Tuomas
 • Ajattelun välineet ja maailmat: Kirjoituksia Jaakko Hintikan filosofiasta on filosofi Jaakko Hintikan ajattelulle omistettu kirjoituskokoelma. Teos on
 • Ajattelu nopeasti ja hitaasti engl. Thinking, Fast and Slow on psykologi Daniel Kahnemannin vuonna 2011 ilmestynyt kirja. Teoksen on suomentanut Kimmo
 • Lean - ajattelu on johtamisfilosofia, joka keskittyy seitsemän erilaisen turhuuden tuottamattoman toiminnon poistamiseen. Leaniin liittyy paljon käsitteitä
 • Kuusi ajatteluhattua tai ajattelun kuusi hattua on Edward de Bonon kehittämä ajattelun ja keskustelun apuväline. Hattuja käytetään yleensä ryhmätyössä


                                     
 • Ajattelun lait ovat klassisen logiikan mukaan sääntöjä, joita inhimillinen ajattelu noudattaa, kun mikään ulkopuolinen ei häiritse sitä. Filosofian historiassa
 • Länsimaista uskonnotonta ajattelua tunnetaan antiikista alkaen. Nykyaikaisen uskontokritiikin juuriin kuuluu erityisesti valistuksen ajattelu Erityisesti valistuksen
 • on kutsuttu vapaa - ajatteluksi Vapaa - ajattelua ovat edustaneet yleensä ateistit ja uskonnottoman humanismin edustajat. Vapaa - ajattelun aatteelliset juuret
 • Johdatus tieteelliseen ajatteluun on Leila Haaparannan ja Ilkka Niiniluodon oppikirja, joka käsittelee tieteellisen ajattelun ja tieteenfilosofian perusajatuksia
 • artikkelinsa. Rationalismi on yleisesti järjen kannattamista korostava ajattelutapa Historiallisesti osa uskonnottomista on kutsunut itseään rationalisteiksi
 • järjestelmistä. Näin ollen myös ihminen ja inhimillinen ajattelu ovat pelkkää ainetta ja energiaa. Tämä ajattelu johtaa johtopäätökseen, jonka mukaan ihmisellä
 • tiedostamaton tapa ajatella. Analyyttinen ajattelu puolestaan on loogista ja tietoista ja siihen liittyy usein ajattelun kielellistäminen. Arkiajattelumme arkitieto
 • Maagista ajattelua engl. Magical Thinking on yhdysvaltalaisen kirjailijan Augusten Burroughsin s. 1965, Pittsburgh neljäs teos. Teos julkaistiin Sammakon
 • ihmisen tietoa käsitteleviä prosesseja, esimerkiksi muistin, oppimisen, ajattelun havaitsemisen, tarkkaavaisuuden, luovuuden ja ongelmanratkaisun toimintaa
 • toimintoihin, ajattelu - ja käsityskykyä. Käsitettä käytetään kuvaamaan myös tietoisen mielen terveyttä ja harkintakykyä sekä järkevää, järkiperäistä ajattelua järjellisyyttä
                                     
 • Mielikuvitusmaailma on ajattelun synnyttämä todellisuuden simulaatio.lähde? Ilman mielikuvitusmaailmaa emme pystyisi suunnittelemaan toimintaamme.kenen
 • poliittisesti tai kulttuurisesti arveluttavana pidettyä ajattelua ja toimintaa. Underground - ajattelu tai - toiminta ei ole saanut yleistä hyväksyntää ja tunnustusta
 • Hän on kirjoittanut lukuisia teoksia ajattelusta De Bono on tehnyt tunnetuksi käsitteen lateraalinen ajattelu joka tarkoittaa viitekehysten sivuun
 • puhdasta ajattelua itseään olemisen perustana tai mahdollisuutena. Bardilin mukaan ajattelun perusprinsiippi on identiteetin laki: looginen ajattelu on reaalista
 • avioliiton solmimisessa ja hautajaisten järjestämisestä. Katso myös: Vapaa - ajattelu Liiton sääntöjen mukaan liiton tavoitteena on kriittisyyden lisääminen
 • teoksia. Hänen ajattelunsa täytyy selvittää muiden kirjoittamien teosten pohjalta. Niiden mukaan hänen ajattelussaan esiintyi skeptistä ajattelua ja vaikutteita
 • Lukujen taivas: Laskeminen, ajattelu ja olemassaolo engl. Pi in the Sky: Counting, Thinking, and Being on vuonna 1992 ilmestynyt John D. Barrow n kirja
 • ymmärrys käsityskyky ajattelu on fenomenologiassa tietoisuuden intentionaalinen akti noeettinen akti Esimerkiksi ajattelu rakastaminen vihaaminen
 • marxilais - leniniläiset ryhmät maolaiset Maolaisuus eli Mao Zedongin ajattelu kiinaksi: 毛泽东思想, pinyin: Máo Zédōng sīxiǎng eli marxismi - leninismi - maoismi
 • Väljemmin ymmärrettynä kognitio tarkoittaa tietokykyyn liittyvää ajattelua tai korkeampia henkisiä toimintoja, ilman informaatio - konnotaatioita ja

Users also searched:

abstrakti ajattelu pedia, abstrakti ajattelu, ajattelu psykologia, analyyttinen ajattelu, käsitteellinen ajattelu psykologia, käsitteellinen ajattelu, taitava ajattelu, vastakohta ajattelu, Ajattelu, ajattelu, abstrakti, ksitteellinen, psykologia, ksitteellinen ajattelu, analyyttinen ajattelu, ksitteellinen ajattelu psykologia, taitava ajattelu, vastakohta ajattelu, abstrakti ajattelu, pedia, analyyttinen, taitava, vastakohta, abstrakti ajattelu pedia, ajattelu psykologia,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Taitava ajattelu.

Positiivinen ajattelu on työkalu. Jotta ajattelu voisi olla hyvää ja taidokasta, on osattava ajatella myös ajattelua itseään. Filosofiaa on toisinaan kutsuttu ajattelun ajattelemiseksi.

Abstrakti ajattelu pedia.

Ajattelu Psycon. Päätösten vinoumat markkinoilla, osa 2. 9.4.2019. Mikael Nederström. Inhimillinen ajattelu on täynnä erilaisia vinoumia ja huonoja päätöksiä. Blogi päätösten. Ajattelu psykologia. Ajattelun taitojen kehittymisestä ThinkMath. Nykykäsitys lapsen ajattelun kehittymisestä perustuu pitkälti kehitysteoreetikko Jean Piagetn ajattelulle, jonka mukaan lapsen kognitiivinen kehitys rakentuu. Analyyttinen ajattelu. Treenaa ajattelua välineet ACTS Välineitä ajattelun arviointiin. Suojattu: 1. Ohjelmallinen ajattelu, ratkaisut. Tämä sisältö on suojattu salasanalla​. Syötä salasanasi näyttääksesi sisällön: Salasana:.


Vastakohta ajattelu.

15–18 vuotiaan ajattelun ja moraalin kehitys Mannerheimin. Toisin kuin aito myönteinen ajattelu, joka hyväksyy kielteiset ja huomaa hyvät asiat, pinnallisen positiivisen ajattelun ongelma on ikävien. Käsitteellinen ajattelu psykologia. Opi leikkien Looginen ajattelu ja hahmottaminen. Hankkeen keskiössä ovat Hitaan ajattelun matkustavat laboratoriot, joiden kolme toiminnallista ulottuvuutta taiteellinen ajattelu, hiljaisuus ja kävely.

Pitkän tähtäimen ajattelu on hankekehittäjälle parasta Hoivatilat.

Essee: Haasteellisin oppimisen taso on ajatella ja muotoilla uudelleen oman ajattelunsa malleja, kirjoittavat Olli Pekka Heinonen ja Hermanni. Kriittinen ajattelu vältä ajattelun vinoumat Tieturi. Vuorovaikutus elämysperäisen ja rationaalisen ajattelun välillä on monimuotoista ja jatkuvaa eikä rationaalinen tai elämysperäinen ajattelu juuri koskaan esiinny. Ajattelu on taitolaji Ajattelun ammattilainen. Ikävä tilanne on edelleen ikävä tilanne, mutta positiivisen ajattelun avulla ongelmista selviytyy helpommin. Energiaa vapautuu toimintaan. Positiivinen ajattelu ei. Ajattelu kasvatuksessa niin & näin. Feker, habfeker. luova ajattelu feker hindise leh. työ vaati paljon ajattelua hawshu ka feker badan bay u baahan tahay. Jaa artikkeli: Kotimaisten kielten keskus. Mitä jos ajattelu parantaa maailmaa Ellun Kanat. Filosofi on ajattelun ammattilainen. Siis ihminen, joka saa palkkaa siitä, että ajattelee. Toki filosofin pitää nyt vähän puhua ja toivottavasti.


Ajattelun taidot ja ajatuskartta Opetushallitus.

On tuhoisaa, jos ne perustuvat ahtaaseen ja ennakkoluuloiseen ajatteluun. Mitä jos lukisin jonkin aikaa vain naisten kirjoittamaa kirjallisuutta?. 8 Systeemisen ajattelun oppiminen kestavakehitys. Mutkikkaiden ongelmien ratkominen Kriittinen ajattelu ja analyysi Luovuus, omintakeisuus ja aloitteellisuus. Nämä edellä mainitut taidot,. Hitaan ajattelun matkustavat laboratoriot Lapin yliopisto. Tekninen ajattelu ja sen kehittyminen perusopintojen aikana. Antila, Eero 2020 Nämä toimenpiteet vaativat tietyn tyyppistä ajattelutapaa, teknistä ajattelua.


Valjasta kekseliäisyytesi parempaan käyttöön Kekseliäs ajattelu.

Yllättävän moni on opetellut tietoisesti myönteisen ajattelun, kunnes se jossain vaiheessa on alkanut tapahtua kuin itsestään. Miksi sinunkin. Negatiivisen ajattelun taito vie eteenpäin elämän haasteissa. Kriittinen ajattelu. Pentti Virtanen. IT alalla yleinen ketterä ajattelu soveltuu myös muille elämänalueille. Sovellamme sitä tässä ajankohtaisiin aiheisiin. Kriittisellä​.

Ajattelu on paljon muutakin kuin ongelmanratkaisua Evermind.

Kriittinen ajattelu on yksi tärkeimmistä tulevaisuuden taidoistamme, joka kuuluu myös sivistykseen. Kriittinen ajattelu on taitona tärkeä,. Ajattelu ja oppiminen ePerusteet Opintopolku. Strateginen ajattelu ja toimialan tulevaisuus ylempi AMK, NonStop ​verkkototeutus, 5 op. Opintojakso on osa Savonian YAMK tutkinto ohjelmien. Ääneen ajattelu sallittu! Paulig Group. Jari Ranne: Sytytä innovatiivinen ajattelu! Yrityskirjat 2015, 223 sivua, 39 euroa. Yritysten talous on tiukalla, säästöjä on etsittävä ja tuottavuutta.

Kestävä ajattelu Yliopiston esittely LUT.

Testaa, miten looginen olet – treenaamaalla loogista ajattelua keskustelutaitosi paranevat kohisten. Harjoittele loogista ajattelua. Oppiminen. 28.2.2021. nainen​. Elämysperäinen ja rationaalinen ajattelu. Treenaa ajattelua välineet. ACTS projektissa on kehitetty työvälineitä ajattelutaitojen opettamiseen ja ajattelun kehittymisen arviointiin.


Opintojen sisältö Strateginen ajattelu ja toimialan tulevaisuus.

Paradigma ajattelu tarkoittaa toiminnan suunnittelua ja toteutusta ohjaavaa uskomusten kokonaisuutta. Erityiskasvatuksen toimintaa on ohjannut seuraavat. Nämä ovat innovoivan ajattelun neljä olennaista piirrettä. Innovaatioiden nimeen vannova Juhani Lehtonen ja Innotiimi ICG:n uusi Kekseliäs Ajattelu™ konsepti vastaavat siihen, miten ihmiset ja yritykset voivat. Itsensä johtaminen Tunteet ja ajattelu tilauskoulutus Itä Suomen. Kirja kertoo, miten uudenlaisella ajattelulla voidaan luoda kokonaan uudenlaisia organisaatioita ja mitä se käytännössä tarkoittaa. Kädessäsi on kurkistus. Intuitiivinen ajattelu auttaa uusiutumaan Suomen coaching yhdistys. Avainsana: Ajattelu. Vinkit 5 sovellusta, jotka kehittävät ajattelua Jos lupasit vuodenvaihteessa ryhtyä treenaamaan enemmän, älä unohda aivojumppaa.

Uusi ajattelu Uusi johtaminen Suomen Liikekirjat.

Systeeminen ajattelu voidaan määritellä taidoiksi tunnistaa systeemejä, ymmärtää systeemien toimintaa, ennustaa niiden käyttäytymistä ja muuttaa systeemejä. Johdatus elämänkatsomustietoon EKTP100 3 op luennot ja. Työkeskeinen ajattelu kohtaa kuitenkin ongelmia tilanteessa, jossa työtä ei riitäkään kaikille. Nuoret kohtaavat yhä useammin epävarmat.


Ajattelun ajattelua.

Kestävä ajattelu. Energiaan, ympäristöön ja talouteen liittyvät maailmanlaajuiset ongelmat koskevat meitä kaikkia. Tekniikan ja talouden poikkitieteellinen. Miksi myönteinen ajattelu kannattaa opetella tietoisesti? Duunitori. Kehittäminen Lean ajattelun mukaisesti tarkoittaa että kun asiakkaan arvo on määritelty ja tunnistettu arvoa tuottavat ja tuottamattomat aktiviteetit, pyritään.


Paradigma ajattelu Erityisen tuen perusteet ammatillisessa JAMK.

Tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että ajattelusta ylivoimaisesti suurin osa, yli 90 %, on intuitiivista eli tiedostamatonta. Toimimme siis pitkälti. Anna tilaa lapsen ajattelulle Oppi&ilo. Ajattelun taitojen kehittymisestä. Mitä eroa on ajattelun taitojen kehittymisellä ja oppimisella? Piagetn mukaan kehitys ja oppiminen eroavat käsitteinä toisistaan ​. Kriittinen ajattelu – EACH. Miten ajattelua voi opettaa kysymysten avulla? Kysymykset ovat oppimisprosessissa olennainen työkalu. Ne ohjaavat oppilaita esim. havainnoimaan, löytämään. Ajattelu Suomi–somali sanakirja Kotimaisten kielten keskus. Pauligin Out of Home liiketoimintayksikön johtaja Marta Piigli ja operatiivinen johtaja Nikolai Raita iloitsevat tuoreen henkilöstökyselyn. Ajattelu ja argumentaatio Filosofia Abitreenit. Luovaa ajattelua ruokkiva ilmapiiri syntyy, kun ilmapiirin luojilla on myönteisiä ajattelutapoja ja asenteita. Lavonen & kumpp. Kriittisen ajattelun oppiminen.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →